Ştiri/Evenimente

"STAREA DE SANATATE A MANAGEMENTULUI DIN ROMANIA DIN 2021", PREZENTATA PRIMULUI MINISTRU AL ROMANIEI

Volumul recent publicat " STAREA DE SANATATE A MANAGEMENTULUI DIN ROMANIA DIN 2021" a fost prezentat si oferit primului ministru al Romaniei, domnul Nicolae Ciuca, de catre presedintele SAMRO, prof.univ.dr.emerit Ovidiu Nicolescu, vineri, 29 iulie 2022, in cadrul consultarii avuta de premier cu reprezentantii CNIMMPR

Forumul Economic National „MODELUL ECONOMIC ROMÂNESC ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ. ROMÂNIA-ORIZONT 2040” Bucuresti, 23 iunie 2022

Forumul Economic National „MODELUL ECONOMIC ROMÂNESC ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ. ROMÂNIA-ORIZONT 2040” Bucuresti, 23 iunie 2022, derulat in Aula Magna, Academia de Studii Economice din București

Starea de sanatate a managementului din România in 2021 - lansare

În data de 15 iulie 2022, in cadrul sesiunii plenare a conferinței internaționale cu tema ”Probleme Actuale ale Economiei Globale” organizată la Constanța de Universitatea Ovidius, în colaborare cu Universitatea Națională Maritimă din Odessa și cu Asociația Holistică de Cercetări Academice, s-a lansat volumul ”STAREA DE SĂNĂTATE A MANAGEMENTULUI DIN ROMÂNIA ÎN 2021”, editia a-XIII-a, Editura Prouniversitaria București, 2022, 504 pagini. Lucrarea, realizată sub egida SAMRO, are ca autori prof. univ. dr. emerit Ovidiu Nicolescu, prof. univ. dr. Ion Popa, prof. univ. dr. Ciprian Nicolescu și prof. univ. dr. Cezar Simion.

Lansare de carte ”Dicţionarul Explicativ pentru Ştiinţă şi Tehnologie în domeniul Managementului Integrat al Calităţii”

Apariţie nouă la Editura AGIR, Dicţionarul Explicativ pentru Ştiinţă şi Tehnologie în domeniul Managementului Integrat al Calităţii, elaborat în limbi străine de cea mai largă utilizare internaţională: engleză, franceză, germană, rusă şi chineză, constituie o premieră absolută în România, nu numai din punct de vedere al domeniului acoperit, având în centru conceptul de calitate, dar şi din punct de vedere al traducerii simultane a termenilor în cinci limbi străine

Competiția pentru acordarea premiilor SAMRO, pentru cele mai bune cărți de management și teze de doctorat elaborate în anul 2022. Metodologie pentru acordarea premiilor SAMRO

Competiția pentru acordarea premiilor SAMRO, pentru cele mai bune cărți de management și teze de doctorat elaborate în anul 2022. Metodologie pentru acordarea premiilor SAMRO

Lansarea lucrarii „Modelul economic românesc în UE România – Orizont 2040”

Asociația pentru Studii și Prognoze Economico-Sociale (ASPES) a lansat lucrarea Modelul economic românesc în Uniunea Europeană România – Orizont 2040, Editura Economică, București, 2021, 668 de pagini, inițiativă proprie, elaborată sub egida Academiei Române – Secţia de Ştiinte Economice, Juridice şi Sociologie, preşedinte acad. Mugur Isărescu.

NEW! SAMRO OPEN ACCES BOOK

Societatea Academică de Management din România (SAMRO) a fost înfiinţată la iniţiativa conducătorilor de doctorat în domeniul managementului din România, ca persoană juridică, de drept privat, prin acordul liber exprimat de către oamenii de ştiinţă universitari, care desfăşoară activităţi didactice şi de cercetare în domeniul managementului şi în domenii adiacente.

Societatea a fost înfiinţată si funcţionează in temeiul O.G. nr. 26/2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii, a celorlalte acte normative în materie, şi al Statutului, şi primeşte denumirea în baza dovezii nr. 52670 din 21.05.2007, eliberată de către Ministrul Justiţiei, Direcţia pentru servicii juridice conexe.

SAMRO este o organizaţie ştiinţifică de elită, nonguvernamentală, apolitică, întemeiată pe principiile democraţiei depline, a cărei misiune este, pe de o parte, promovarea managementului sustenabil bazat pe cunoştinţe, prin cooperarea elitelor academice româneşti cu cele ale şcolilor de management de notorietate din lume, iar pe de altă parte, promovarea experienţelor manageriale de excelenţă ale managerilor români si de pretutindeni.

 Organizată exclusiv pentru scopuri non-profit, Societatea vizează profesionalizarea managementului din România în spiritul competenţei şi performanţei, având ca obiective principale:

   • amplificarea vizibilităţii naţionale şi internaţionale a managementului românesc;
   • promovarea managementului românesc şi a experienţelor (liderilor) de excelenţă în management;
   • realizarea interfeţei profesionale de specialitate între mediul academic şi mediul de afaceri;
   • promovarea publicaţiilor de specialitate în domeniul managementului;
   • organizarea de evenimente ştiinţifice de anvergură naţională şi internaţională;
   • promovarea unor noi modele de gândire managerială – sustenabile şi pe bază de cunoştinţe – şi implicarea în educaţia managerială continua.

Primul număr al Newsletter-ului SAMRO (NL-SAMRO) a apărut în luna mai 2009. Scopul NL este acela de a contribui la consolidarea comunității SAMRO și, prin aceasta, la sprijinirea misiunii ei de: “formare și promovare a unei școli de management românesc, racordată la valorile internaționale, cu ridicat potențial de cercetare, teoretico-metodologic, educațional și aplicativ”.

secretariat@samro.ro

Răspundem în termen de 24 de ore

Aveţi intrebări?

+4 0745 34 32 24

Bucureşti, Romania

Adresă: B-ul Iuliu Maniu, Nr. 7

Societatea Academică de Management din România (SAMRO) a selectat cele mai spectaculoase imagini care ilustrează cel mai bine evenimentele din activitatea societatii.