Ştiri/Evenimente

INVITATIE - “The Romanian Management Society Series - 2023 Edition”

“The Romanian Management Society Series - 2023 Edition” este un volum care ne dorim sa apara in anul 2023 in editura SPRINGER, volum cu studii pe care Editura va avea grija sa il indexeze in Web of Science. Volumul va cuprinde cele mai bune studii de management, supuse unui proces extrem de serios de recenzie.

Chestionar - “Starea de sănătate a managementului din România”

În vederea obținerii informațiilor necesare evaluării „stării de sănătate” a managementului din România în anul 2022, vă rugăm să răspundeți la următorul chestionar, într-o variantă care are în vedere și impactul pandemiei COVID 19 si a razboiului din Ucraina asupra managementului exercitat la cele patru nivele de analiză. Timpul necesar pentru parcurgerea chestionarului este de 10-15 de minute. Vă asigurăm de confidențialitatea informațiilor pe care le furnizați. Va rugăm să distribuiți chestionarul, în vederea completării, cadrelor didactice și cercetătorilor din universitatea dumneavoastră. Vă mulțumim pentru contribuția dumneavoastră, care va constitui un input util pentru evaluarea și perfecționarea managementului autohton!

Lansarea lucrarii „ABORDĂRI ȘI STUDII DE CAZ RELEVANTE PRIVIND MANAGEMENTUL ORGANIZAȚIILOR DIN ROMÂNIA ÎN CONTEXTUL SOCIO-ECONOMIC COMPLEX, INFLUENȚAT DE PANDEMIA COVID-19, DIGITALIZARE ȘI TRECEREA LA ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOȘTINȚE”

In data de 3.11.2022, în cadrul lucrărilor celei de a 16-a Conferințe Internaționale de Management IMC 2022 ”Management and Resilience Strategies for a Post-Pandemic Future”, Societatea Academică de Management din România (SAMRO), lansează în cel de al doisprezecelea an al existenţei sale, volumul ,,Abordări şi studii de caz relevante privind mangementul organizaţiilor din România, în contextul socio-economic complex, influenţat de pandemia Covid 19, digitalizare și trecerea la economia bazată pe cunoştinţe”, avându-i ca editori pe Ovidiu Nicolescu, Ion Popa și Dănuț Dumitrașcu.

Decernarea titlului de Doctor Honoris Causa Profesorului Ion Stegăroiu

În anul în care Universitatea Valahia din Târgoviște aniversează 30 de ani de la înființarea acesteia din vechea Cetate de Scaun a Țării Românești, am asistat la un moment festiv, prin care Senatul Universității „Valahia” din Târgoviște a acordat decernarea titlului și diploma de Doctor Honoris Causa, profesorului universitar doctor Ion Stegăroiu.

NEW! SAMRO OPEN ACCES BOOK

Societatea Academică de Management din România (SAMRO) a fost înfiinţată la iniţiativa conducătorilor de doctorat în domeniul managementului din România, ca persoană juridică, de drept privat, prin acordul liber exprimat de către oamenii de ştiinţă universitari, care desfăşoară activităţi didactice şi de cercetare în domeniul managementului şi în domenii adiacente.

Societatea a fost înfiinţată si funcţionează in temeiul O.G. nr. 26/2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii, a celorlalte acte normative în materie, şi al Statutului, şi primeşte denumirea în baza dovezii nr. 52670 din 21.05.2007, eliberată de către Ministrul Justiţiei, Direcţia pentru servicii juridice conexe.

SAMRO este o organizaţie ştiinţifică de elită, nonguvernamentală, apolitică, întemeiată pe principiile democraţiei depline, a cărei misiune este, pe de o parte, promovarea managementului sustenabil bazat pe cunoştinţe, prin cooperarea elitelor academice româneşti cu cele ale şcolilor de management de notorietate din lume, iar pe de altă parte, promovarea experienţelor manageriale de excelenţă ale managerilor români si de pretutindeni.

 Organizată exclusiv pentru scopuri non-profit, Societatea vizează profesionalizarea managementului din România în spiritul competenţei şi performanţei, având ca obiective principale:

   • amplificarea vizibilităţii naţionale şi internaţionale a managementului românesc;
   • promovarea managementului românesc şi a experienţelor (liderilor) de excelenţă în management;
   • realizarea interfeţei profesionale de specialitate între mediul academic şi mediul de afaceri;
   • promovarea publicaţiilor de specialitate în domeniul managementului;
   • organizarea de evenimente ştiinţifice de anvergură naţională şi internaţională;
   • promovarea unor noi modele de gândire managerială – sustenabile şi pe bază de cunoştinţe – şi implicarea în educaţia managerială continua.

Primul număr al Newsletter-ului SAMRO (NL-SAMRO) a apărut în luna mai 2009. Scopul NL este acela de a contribui la consolidarea comunității SAMRO și, prin aceasta, la sprijinirea misiunii ei de: “formare și promovare a unei școli de management românesc, racordată la valorile internaționale, cu ridicat potențial de cercetare, teoretico-metodologic, educațional și aplicativ”.

secretariat@samro.ro

Răspundem în termen de 24 de ore

Aveţi intrebări?

+4 0745 34 32 24

Bucureşti, Romania

Adresă: B-ul Iuliu Maniu, Nr. 7

Societatea Academică de Management din România (SAMRO) a selectat cele mai spectaculoase imagini care ilustrează cel mai bine evenimentele din activitatea societatii.