Ştiri/Evenimente

Lansarea lucrarii „ABORDĂRI ȘI STUDII DE CAZ RELEVANTE PRIVIND MANAGEMENTUL ORGANIZAȚIILOR DIN ROMÂNIA ÎN CONTEXTUL SOCIO-ECONOMIC COMPLEX, INFLUENȚAT DE PANDEMIA COVID-19, DIGITALIZARE ȘI TRECEREA LA ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOȘTINȚE”

In data de 3.11.2022, în cadrul lucrărilor celei de a 16-a Conferințe Internaționale de Management IMC 2022 ”Management and Resilience Strategies for a Post-Pandemic Future”, Societatea Academică de Management din România (SAMRO), lansează în cel de al doisprezecelea an al existenţei sale, volumul ,,Abordări şi studii de caz relevante privind mangementul organizaţiilor din România, în contextul socio-economic complex, influenţat de pandemia Covid 19, digitalizare și trecerea la economia bazată pe cunoştinţe”, avându-i ca editori pe Ovidiu Nicolescu, Ion Popa și Dănuț Dumitrașcu.

A 16-a conferinţă internaţională de management IMC 2022 - “ MANAGEMENT AND RESILIENCE STRATEGIES FOR A POST–PANDEMIC FUTURE”

În perioada 3-4 noiembrie 2022 s-a derulat la Academia de Studii Economice din Bucureşti Conferinţa Internaţională de Management IMC 2022, “Management and Resilience Strategies for a Post–Pandemic Future”, ediţia a 16-a, organizată de Facultatea de Management în parteneriat cu Societatea Academică de Management din România (SAMRO) şi cu Academia Oamenilor de Ştiinţă din România (AOSR) – Institutul de Cercetări Avansate Interdisciplinare „Constantin Angelescu”. În deschiderea lucrărilor au fost transmise participanților mesajele de bun venit și de încurajare a inițiativelor specifice din domeniul de cercetare din partea prof. univ. dr. Ion POPA, Decanul Facultăţii de Management din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti. Conferinţa a oferit tuturor celor interesaţi de domeniul managementului oportunitatea de a dezbate idei şi viziuni privind strategiile de management şi rezilienţă pentru un viitor post-pandemic.

ADUNAREA GENERALA SAMRO - 03.11.2022

In data de 03.11.2022 a avut loc Adunarea Generala SAMRO. Ordinea de zi a cuprins: informare cu privire la principalele activități desfășurate de SAMRO în perioada 5.11.2021-3.11.2022; Decizii adoptate de Adunarea Generală a SAMRO; Raportul privind situația financiară, situația bugetului de venituri și cheltuieli.

Lansarea lucrarii „Modelul economic românesc în UE România – Orizont 2040”

Asociația pentru Studii și Prognoze Economico-Sociale (ASPES) a lansat lucrarea Modelul economic românesc în Uniunea Europeană România – Orizont 2040, Editura Economică, București, 2021, 668 de pagini, inițiativă proprie, elaborată sub egida Academiei Române – Secţia de Ştiinte Economice, Juridice şi Sociologie, preşedinte acad. Mugur Isărescu.

NEW! SAMRO OPEN ACCES BOOK

Societatea Academică de Management din România (SAMRO) a fost înfiinţată la iniţiativa conducătorilor de doctorat în domeniul managementului din România, ca persoană juridică, de drept privat, prin acordul liber exprimat de către oamenii de ştiinţă universitari, care desfăşoară activităţi didactice şi de cercetare în domeniul managementului şi în domenii adiacente.

Societatea a fost înfiinţată si funcţionează in temeiul O.G. nr. 26/2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii, a celorlalte acte normative în materie, şi al Statutului, şi primeşte denumirea în baza dovezii nr. 52670 din 21.05.2007, eliberată de către Ministrul Justiţiei, Direcţia pentru servicii juridice conexe.

SAMRO este o organizaţie ştiinţifică de elită, nonguvernamentală, apolitică, întemeiată pe principiile democraţiei depline, a cărei misiune este, pe de o parte, promovarea managementului sustenabil bazat pe cunoştinţe, prin cooperarea elitelor academice româneşti cu cele ale şcolilor de management de notorietate din lume, iar pe de altă parte, promovarea experienţelor manageriale de excelenţă ale managerilor români si de pretutindeni.

 Organizată exclusiv pentru scopuri non-profit, Societatea vizează profesionalizarea managementului din România în spiritul competenţei şi performanţei, având ca obiective principale:

   • amplificarea vizibilităţii naţionale şi internaţionale a managementului românesc;
   • promovarea managementului românesc şi a experienţelor (liderilor) de excelenţă în management;
   • realizarea interfeţei profesionale de specialitate între mediul academic şi mediul de afaceri;
   • promovarea publicaţiilor de specialitate în domeniul managementului;
   • organizarea de evenimente ştiinţifice de anvergură naţională şi internaţională;
   • promovarea unor noi modele de gândire managerială – sustenabile şi pe bază de cunoştinţe – şi implicarea în educaţia managerială continua.

Primul număr al Newsletter-ului SAMRO (NL-SAMRO) a apărut în luna mai 2009. Scopul NL este acela de a contribui la consolidarea comunității SAMRO și, prin aceasta, la sprijinirea misiunii ei de: “formare și promovare a unei școli de management românesc, racordată la valorile internaționale, cu ridicat potențial de cercetare, teoretico-metodologic, educațional și aplicativ”.

secretariat@samro.ro

Răspundem în termen de 24 de ore

Aveţi intrebări?

+4 0745 34 32 24

Bucureşti, Romania

Adresă: B-ul Iuliu Maniu, Nr. 7

Societatea Academică de Management din România (SAMRO) a selectat cele mai spectaculoase imagini care ilustrează cel mai bine evenimentele din activitatea societatii.