Proiectul managerial pentru 2022-2025 este elaborat pe baza prevederilor statutului actualizat al SAMRO din iunie 2017. în elaborarea proiectului am avut în vedere șase elemente esențiale:

  • analiză SWOT la nivelul SAMRO pentru perioada 2017-2021;
  • continuarea și amplificarea elementelor pozitive, concomitent cu eliminarea principalelor disfuncționalități manifestate în activitatea SAMRO în ultimii 4 ani;
  • valorificarea propunerilor formulate de membrii asociației în cadrul Adunărilor Generale SAMRO și cu alte prilejuri;
  • accelerarea transformărilor digitale și trecerii la economia bazată pe cunoștințe și Strategia UE 2020 amplificând rolul și responsabilitățile managementului la nivelul tuturor sistemelor umane;
  • rezultatele rapoartelor de cercetare anuale SAMRO privind starea de sănătate a managementului din România în 2017, 2018, 2019 și 2020;
  • intensificarea conturării, implementării și impactului managementului bazat pe cunoștințe, asupra funcționalității și performanțelor economice, sociale, științifice, culturale și politice, ale tuturor sistemelor umane.
  • Impactul crizei generate de pandemia Covid-19 asupra societății și economiei și implicit asupra conținutului, modalităților de manifestare, performanțelor și tendințelor în știința și practica manageriale.

Mai mult…