SINTEZA A 10 ANI DE ACTIVITATE SAMRO

2007 - 2016

 
100  numere NEWSLETTER
 

1. Număr de membri SAMRO:

 • fondatori – 49
 • individuali actuali – 242
 • organizaţionali – 7
 

2.  Număr de filiale

 • 5
 

 3. Rapoarte de cercetare ştiinţifică publicate (Starea de sănătate a managementului din România)

 • 8
 

 4. Dicţionar de management

 • general – 1
 • domenii – 20
 

 5. Volume cu selecţii de studii manageriale publicate în străinătate – 2

 • în 2013
 • în 2015
 

 6. Volume ale conferinţelor internaţionale organizate de SAMRO publicate

 • în străinătate – 2
 • în ţară – 2
 

 7. Anuarul ştiinţific al lucrărilor de management din România

 • ediţia I 1990-2013
 • ediţia II-a 1990-2015
 

 8. Newsletter-ul lunar

 • 100 de numere
 

 9. Site SAMRO

 • lansat în 2011
 • modernizat în 2012
 

10. Conferinţe ştiinţifice internaţionale şi naţionale

 • organizate nemijlocit de SAMRO – 2 (2014 şi 2016)
 • organizate sub egida SAMRO – 64
 

11. Lansări de carte organizate de SAMRO

 • 12
 

12. Reviste de specialitate publicate sub egida SAMRO

 • 6
 

13. Comunicate de presă SAMRO

 • 26
 

14. Premieri de lucrări ale membrilor SAMRO

 • 3
 

15. Strategii SAMRO – 5

 • 2007-2009
 • 2009-2011
 • 2011-2013
 • 2013-2015
 • 2015-2017
 

16. Planuri de activitate SAMRO

 • 10 anuale
 • 3 pe anumite domenii
 

17. Reuniuni ale organismelor manageriale participative SAMRO

 • Adunări generale ale membrilor – 19
 • Consilii directoare – 24
 

18. Cărţi publicate sub egida SAMRO – 3

 • Filiala Bucureşti: 1
 • Filiala Cluj: 1
 • Filiala Sibiu (Braşov): 1
 

 19. Volume de lucrări ştiinţifice în curs de finalizare – 2

 • 1 volum se publică în străinătate
 • 1 volum se publică în România

OPINII ALE MEMBRILOR SAMRO

GÂNDURI “ŞTIINŢIFICE” PENTRU VIITOR

În mod firesc la aniversarea a 10 ani de activitate a unei societăţi ştiinţifice naţionale – aşa cum este SAMRO – pe lângă marcarea firească a realizărilor, este esenţial şi mult mai important, viitorul. Intenţionam să formulez un set de priorităţi ştiinţifico-manageriale, pe care să le propun comunităţii SAMRO. Vazând însă, în procesul elaborării cărţii la care lucrez, celebrele repere pentru remodelarea managementului promovate de Harvard Business Review, mi-am dat seama că ele ar trebui să reprezinte “farul” ştiinţific şi pentru noi. De aceea vi le prezint în continuare.

Prof. univ. dr. Ovidiu Nicolescu
Președinte SAMRO

CELE 25 DE MARI PROVOCĂRI ALE MANAGEMENTULUI CONTEMPORAN

Faimosul grup de specialişti nord-americani ”Brigada care reneagă”a formulat acum aproape 10 ani, un set de mari provocări manageriale – în fapt repere esenţiale – pentru reinventarea managementului.

 1. Activitatea managerială să servească unor scopuri mai înalte
 2. Încorporarea deplină a ideilor comunităţilor şi cetaţenilor în sistemele de management
 3. Reconstrucţia fundamentelor conceptuale (filosofia) ale managementului
 4. Eliminarea “patologiilor” ierarhiei formale
 5. Reducerea fricii şi creşterea încrederii componenţilor organizaţiei
 6. Reinventarea mijloacelor de control
 7. Redefinirea conţinutului muncii leadership-ului
 8. Extinderea şi “exploatarea“ (valorificarea) diversităţii
 9. Reinventarea strategiei, transformând-o într-un proces emergent
 10. Destructurarea şi dezintegrarea organizaţiilor în mai multe unităţi flexibile
 11. Reducerea “dramatică” a influenţei trecutului prin inovare şi schimbare
 12. Partajarea proceselor de muncă prin care se stabileşte direcţia dezvoltării organizaţiilor
 13. Dezvoltarea de indicatori holistici de măsurare a performanţelor
 14. Remodelarea cadrului temporal de manifestare a directorilor generali de companii, în vederea situării în prim plan a obeictivelor pe termen lung
 15. Crearea unei democraţii a informării
 16. Fortificarea celor care “reneagă trecutul” şi dezarmarea “reacţionarilor”
 17. Extinderea zonei de manifestare a autonomiei angajaţilor
 18. Crearea în organizaţii a unei pieţe interne “pentru idei, talente” şi alte resurse
 19. Depolitizarea proceselor decizionale din organizaţii
 20. Optimizarea “mai bună “ a câştigurilor generate de alegerile din organizaţii
 21. Amplificarea în continuare a imaginaţiei umane şi creativităţii
 22. Favorizarea apariţiei şi manifestării pasiunii comunităţilor
 23. Reinstrumentalizarea managementului pentru o “lume deschisă”
 24. Umanizarea limbajului şi practicilor în activitatea economica
 25. “Retrainingul”gândirii manageriale prin completarea abilităţilor deductive şi analitice ale managerilor cu abilităţi conceptuale şi de gândire sistemică

(Gary Hamel, Moon Shots for Management, HBR, February 2009)