SINTEZA A 15 ANI DE ACTIVITATE SAMRO

2007 - 2021

1. Număr de membri SAMRO -260

 • Fondatori – 49
 • Individuali actuali – 253
 • Organizaţionali – 7

2. Număr de filiale – 5

 • Bucuresti
 • Cluj
 • Iasi
 • Sibiu
 • Timisoara

3. Rapoarte de cercetare ştiinţifică publicate anual (Starea de sănătate a managementului din România) – 12

• 2009       • 2015
• 2010       • 2016
• 2011       • 2017
• 2012       • 2018
• 2013       • 2019
• 2014       • 2020

4. Dicţionare de management - 21

 • General – 1
 • Domenii – 20

5. Volume cu “The Best Romanian Management Studies”publicate in strainatate – 5

• 2013
• 2015
• 2017
• 2019
• 2021

6. Volumele “Abordari si Studii de Caz Relevante privind Managementul din Romania” - 2

• 2018
• 2020

7. Participare la realizarea Modelului Economic pentru dezvoltarea Romaniei - Orizont 2040

 • 6 Interventii ale membrilor SAMRO in dezbateri publice
 • 2 Studii in cadrul modelului publicat in 2021

8. Volume ale conferinţelor internaţionale organizate de SAMRO publicate - 9

 • 2- in străinătate
 • 7- in ţară

9. Anuarul ştiinţific al lucrărilor de management din România - 2

 • Ediţia I 1990-2013
 • Ediţia II-a 1990-2015

10. Newsletter-ul lunar

 • 152 de numere

11. Site SAMRO - 2

 • 1 in limba romana, lansat în 2011 si modernizat în 2012
 • 1 in limba engleza, lansat in 2019 si refacut in 2020

12. Conferinţe ştiinţifice internaţionale şi naţionale - 76

 • 2 (2014 şi 2016) – Organizate nemijlocit de SAMRO 
 • 74 – Organizate sub egida SAMRO  

13. Lansări de carte organizate de SAMRO - 21

 • 16 “clasice”
 • 5 online

14. Reviste de specialitate publicate sub egida SAMRO - 6

15. Comunicate de presă SAMRO - 38

16. Premieri de lucrări ale membrilor SAMRO - 8

17. Strategii SAMRO – 7

• 2007-2009      • 2015-2017
• 2009-2011      • 2017-2021
• 2011-2013      • 2021-2025
• 2013-2015

18. Planuri de activitate SAMRO - 21

 • 14 – anuale
 • 17- pe anumite domenii

19. Reuniuni ale organismelor manageriale participative SAMRO la nivel national - 66

 • 24 – Adunări generale ale membrilor 
 • 32 – Consilii directoare

20. Situatie financiara stabila

 • Fiecare an incheiat cu mici excedente la nivel national si de filiale
 • Finantari din cotizatii 2/3
 • Finantari din sponsorizari 1/3

OPINII ALE MEMBRILOR SAMRO

GÂNDURI “ŞTIINŢIFICE” PENTRU VIITOR

În mod firesc la aniversarea a 10 ani de activitate a unei societăţi ştiinţifice naţionale – aşa cum este SAMRO – pe lângă marcarea firească a realizărilor, este esenţial şi mult mai important, viitorul. Intenţionam să formulez un set de priorităţi ştiinţifico-manageriale, pe care să le propun comunităţii SAMRO. Vazând însă, în procesul elaborării cărţii la care lucrez, celebrele repere pentru remodelarea managementului promovate de Harvard Business Review, mi-am dat seama că ele ar trebui să reprezinte “farul” ştiinţific şi pentru noi. De aceea vi le prezint în continuare.

Prof. univ. dr. Ovidiu Nicolescu
Președinte SAMRO

CELE 25 DE MARI PROVOCĂRI ALE MANAGEMENTULUI CONTEMPORAN

Faimosul grup de specialişti nord-americani ”Brigada care reneagă”a formulat acum aproape 10 ani, un set de mari provocări manageriale – în fapt repere esenţiale – pentru reinventarea managementului.

 1. Activitatea managerială să servească unor scopuri mai înalte
 2. Încorporarea deplină a ideilor comunităţilor şi cetaţenilor în sistemele de management
 3. Reconstrucţia fundamentelor conceptuale (filosofia) ale managementului
 4. Eliminarea “patologiilor” ierarhiei formale
 5. Reducerea fricii şi creşterea încrederii componenţilor organizaţiei
 6. Reinventarea mijloacelor de control
 7. Redefinirea conţinutului muncii leadership-ului
 8. Extinderea şi “exploatarea“ (valorificarea) diversităţii
 9. Reinventarea strategiei, transformând-o într-un proces emergent
 10. Destructurarea şi dezintegrarea organizaţiilor în mai multe unităţi flexibile
 11. Reducerea “dramatică” a influenţei trecutului prin inovare şi schimbare
 12. Partajarea proceselor de muncă prin care se stabileşte direcţia dezvoltării organizaţiilor
 13. Dezvoltarea de indicatori holistici de măsurare a performanţelor
 14. Remodelarea cadrului temporal de manifestare a directorilor generali de companii, în vederea situării în prim plan a obeictivelor pe termen lung
 15. Crearea unei democraţii a informării
 16. Fortificarea celor care “reneagă trecutul” şi dezarmarea “reacţionarilor”
 17. Extinderea zonei de manifestare a autonomiei angajaţilor
 18. Crearea în organizaţii a unei pieţe interne “pentru idei, talente” şi alte resurse
 19. Depolitizarea proceselor decizionale din organizaţii
 20. Optimizarea “mai bună “ a câştigurilor generate de alegerile din organizaţii
 21. Amplificarea în continuare a imaginaţiei umane şi creativităţii
 22. Favorizarea apariţiei şi manifestării pasiunii comunităţilor
 23. Reinstrumentalizarea managementului pentru o “lume deschisă”
 24. Umanizarea limbajului şi practicilor în activitatea economica
 25. “Retrainingul”gândirii manageriale prin completarea abilităţilor deductive şi analitice ale managerilor cu abilităţi conceptuale şi de gândire sistemică

(Gary Hamel, Moon Shots for Management, HBR, February 2009)