STAREA DE SĂNĂTATE A MANAGEMENTULUI DIN ROMÂNIA ÎN 2021 RAPORT DE CERCETARE BAZAT PE CHESTIONAREA A 580 SPECIALIȘTI
-EDIȚIA A XIII-A -

Raportul de cercetare „Starea de Sănătate a Managementului din România 2021”, ediţia a XIII-a, la fel ca şi precedentele volume, se fundamentează pe contribuţiile a trei organizaţii, în bună măsură complementare în planul modalităţilor de acţiune şi a finalităţii activităţilor derulate:
• Societatea Academică de Management din România – SAMRO, organizaţia ştiinţifică naţională îndomeniul managementului, ce grupează peste 260 de profesori şi conferenţiari universitari de la cele mai bune universităţi din România, care realizează învăţământ, training şi cercetare în domeniul managementului. SAMRO este singura organizaţie naţională cu caracter ştiinţific şi didactic specializată pe management, care-şi propune şi acţionează pentru dezvoltarea ştiinţei managementului şi creşterea performanţelor managementului entităților în România;
• Facultatea de Management, ca parte integrată a comunității universitare din Academia de StudiiEconomice, este lider în domeniul științelor manageriale în România și aspiră permanent către descoperirea noului în toate formele sale, către generarea de excelență în cercetare, către întreținerea unui mediu propice învățării de înaltă calitate, prin pasiunea pentru cunoștințe și inovare a oamenilor ce o formează. Ca primă instituție de profil din România, Facultatea de Management urmărește prin scopurile fundamentale ce îi justifică existența, furnizarea de specialiști bine pregătiți în domeniul managerial pentru piața muncii;
• Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România – CNIPMMR – este ceamai mare confederaţie patronală din România focalizată pe IMM-uri, alcătuită din zeci de mii de întreprinzători şi de întreprinzători-manageri din toate judeţele ţării şi din toate ramurile economiei, a căror activitate curentă este practicarea managementului. CNIPMMR realizează anual, de peste două decenii, analize cuprinzătoare ale IMM-urilor şi mediului de afaceri din România, pe care le publică în ediţii anuale ale Cartei Albe a IMM-urilor, realizate atât în limba română, cât şi în limbi străine, de regulă în engleză.

Abordări și studii de caz relevante privind managementul organizațiilor din ROMÂNIA în contextul socio-economic complex, influențat de pandemia COVID-19, digitalizare și trecerea la economia bazată pe cunoștințe

Societatea Academica de Management din Romania (SAMRO), organizatia nationala stiintifica de elita in domeniul managementului, publica in cel de al doisprezecelea an al existentei sale, volumul “Abordari si studii de caz relevante privind managementul organizatiilor din Romania, in contextul socio-economic complex, influentat de pandemia Covid 19, digitalizare si trecerea la economia bazata pe cunostinte”. In cadrul sau sunt reunite 18 studii elaborate de membrii SAMRO si de manageri reprezentativi din cele 5 filiale ale organizatiei, care au ca obiect situatii manageriale relevante din organizatii care isi desfasoara activitatea in Romania.Prezentul volum se alatura precedentelor 49 de carti – rapoarte de cercetare stiintifica, dictionare, studii teoretico-metodologice, culegeri de studii de caz si anuare stiintifice – publicate de SAMRO in Romania si in strainatate. Studiile de caz destinate pregatiri manageriale a studentilor si masteranzilor, reprezinta un instrument valoros menit sa contribuie la profesionalizarea in continuare a managementului din Romania – obiectiv strategic al SAMRO

SAMRO -Societatea Academică de Management din România

CARTA ALBĂ A IMM-URILOR DIN ROMÂNIA 2022 - RAPORT DE CERCETARE NR. 20

Ediția Cartei Albe a IMM-urilor din România din 2022 încorporează cel de-al douăzecilea raport de cercetare anual, realizat consecutiv de către Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România-confederație patronală reprezentativă la nivel național pentru IMM-uri. Volumul încorporează cele mai recente, cuprinzătoare, ample și aprofundate, analize și proiecții referitoare la sectorul de IMM-uri, care are o contribuție determinantă la generarea de locuri de muncă și de PIB în România, în contextul economico-social complex, puternic marcat de criza Coronavirus și războiul din Ucraina.

"Dicţionarul Explicativ pentru Ştiinţă şi Tehnologie în domeniul Managementului Integrat al Calităţii"

Apariţie nouă la Editura AGIR, Dicţionarul Explicativ pentru Ştiinţă şi Tehnologie în domeniul Managementului Integrat al Calităţii, elaborat în limbi străine de cea mai largă utilizare internaţională: engleză, franceză, germană, rusă şi chineză, constituie o premieră absolută în România, nu numai din punct de vedere al domeniului acoperit, având în centru conceptul de calitate, dar şi din punct de vedere al traducerii simultane a termenilor în cinci limbi străine.
În viziunea abordării integrate în corelare directă cu procesul de globalizare, în care comunicarea reprezintă necesitatea obiectivă a transferului de informaţie şi cunoaştere, autorii justifică pe deplin utilitatea corespondenţei conceptelor, termenilor şi simbolurilor din limba română cu cele din limbile de circulaţie internaţională.
Lucrarea este şi rezultatul expertizei autorilor, prof. univ. emerit dr. ing. Constantin Oprean, dr. ing. Alina Vanu şi lector dr. Sebastian Stan, în domeniul managementului calităţii, în colaborare cu Academia Oamenilor de Ştiinţă din România, Societatea Academică de Management din România, Asociaţia Generală a Inginerilor din România, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Academia Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu” din Sibiu, a Institutului Confucius din Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, precum şi cu specialişti din domeniul limbilor străine utilizate.
Acest dicţionar este de un real folos utilizatorilor din toate domeniile de activitate şi tuturor specialiştilor care îşi focusează activitatea pe calitatea produselor, serviciilor şi proceselor, în toată complexitatea ei.

SAMRO -Societatea Academică de Management din România

"STAREA DE SANĂTATE A MANAGEMENTULUI DIN ROMÂNIA ÎN 2020"

Pe data de 4 noiembrie 2021, în cadrul celei de-a 15 a conferințelor internaționale ”Managing People and Organizations in a Global Crisis”, organizată de Facultatea de Management din cadrul Academiei de Studii Economice, a fost lansată cel de-al 12-lea. raport anual de cercetare privind managementul din România, realizat sub auspiciile Societății Academice de Management din România -SAMRO și publicat de Editura Prouniversitaria.

STAREA DE SĂNĂTATE A MANAGEMENTULUI DIN ROMÂNIA ÎN 2019

Raportul de cercetare „Starea de Sănătate a Managementului din România 2019” – ediţia a XI-a –, la fel ca şi precedentele volume, se fundamentează pe contribuţiile a trei organizaţii, în bună măsură complementare în planul modalităţilor de acţiune şi a finalităţii activităţilor derulate:

• Societatea Academică de Management din România – SAMRO;
• Facultatea de Management;
• Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România – CNIPMMR.

STAREA DE SĂNĂTATE A MANAGEMENTULUI DIN ROMÂNIA ÎN 2018

Raportul de cercetare „Starea de Sănătate a Managementului din România 2018” – ediția a X-a –, la fel ca și precedentele volume, se fundamentează pe contribuțiile a trei organizații, în bună măsură complementare în planul modalităților de acțiune și a finalității activităților derulate:

• Societatea Academică de Management din România – SAMRO;
• Facultatea de Management;
• Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România – CNIPMMR.

STAREA DE SĂNĂTATE A MANAGEMENTULUI DIN ROMÂNIA ÎN 2017

Raportul de cercetare „Starea de Sănătate a Managementului din România 2017” – ediţia a IX-a –, la fel ca şi precedentele volume, se fundamentează pe contribuţiile a trei organizaţii, în bună măsură complementare în planul modalităţilor de acţiune şi a finalităţii activităţilor derulate:

• Societatea Academică de Management din România – SAMRO;
• Facultatea de Management;
• Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România – CNIPMMR.

STAREA DE SĂNĂTATE A MANAGEMENTULUI DIN ROMÂNIA ÎN 2016

Raportul de cercetare „Starea de Sănătate a Managementului din România 2016” – ediţia a VIII-a –, la fel ca şi precedentele volume, se fundamentează pe contribuţiile a trei organizaţii, în bună măsură complementare în planul modalităţilor de acţiune şi a finalităţii activităţilor derulate:

• Societatea Academică de Management din România – SAMRO;
• Facultatea de Management;
• Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România – CNIPMMR.

STAREA DE SĂNĂTATE A MANAGEMENTULUI DIN ROMÂNIA ÎN 2015

Prezentul raport de cercetare axat asupra managementului din România, aflat la ediţia a VII-a care se fundamentează pe contribuţiile a două organizaţii diferite, dar în bună măsură complementare în planul modalităţilor de acţiune şi a finalităţii activităţilor derulate:

• Societatea Academică de Management din România – SAMRO;
• Facultatea de Management;
• Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România – CNIPMMR.

THE BEST ROMANIAN MANAGEMENT STUDIES 2019-2020

International perspectives are focused on knowledge-based economy, organization and management. Knowledge is and will remain an inexhaustible source of development on all levels. The SARS-CoV2 pandemic has shown that only science can solve current and future problems, while knowledge is the only thing that can lead to a reasonable and acceptable end for all parties involved. Past, present and future knowledge can help humanity overcome any impasse, thus a knowledge-based society can only be built on knowledge-based management. Quality and the concepts associated with it are the only way to implement meritocracy and total quality management. The correct solution is based on the application of correctly prepared procedures that aim at both the concepts of an organization that learns and at client obsession. Well-trained specialists in their field can offer correct and timely solutions to existing problems, which is also perfectly valid during the SARS-CoV2 pandemic.
This volume offers a broad, complex and complete view of these issues (and not only). These fundamental ideas find their explanations within this volume which is addressed to managers on all levels, specialists in the field, but also to students in management schools.

THE BEST ROMANIAN MANAGEMENT STUDIES 2017-2018

The only inexhaustible resource whose development trend is positive is knowledge. This extraordinary capital, which represents the legacy of the effort and creative work of both the past and present generations, has made specialists from all over the world unanimously agree that we live in a knowledge-based society. Such a society can only be built with knowledge-based organizations. Global management must have a modern approach with no ambiguity. The correct solution for this is a management based on applicable procedures for recognizing people’s moral and professional competences. Competent and well-trained people are the only ones who can provide the right solution for the success of the organization. This volume collects engaging management studies from various fields of management.

THE BEST ROMANIAN MANAGEMENT STUDIES 2015-2016

Modern management is represented by global management with a modern interdisciplinary approach which allows no ambiguities. Today, there is a need of managers who are capable to appreciate the values of society based on knowledge. The solution is quality management based on clear procedures to recognize moral and professional competences. The type of management practiced in teams brings a plus of professional value and offers a sustainable development. Competent and well-trained professionals can take this solution to success on both short and long term. This book brings together management studies worthy of following. Quality represents the road to success, while performance and intellectual property is the path to sustainable competitive advantage.

The Best Romanian Management Studies 2013-2014

This book represents the second selection of the best management studies published in Romania between 2013 and 2014, realised by Romanian Scientific Management Society, where 41 professors from 9 universities contributed. The studies are focused on subjects of great interest based on theory and practice in the field of organisation management: methods and modern systems of management, selection and training managers, kaizen management, innovation management, quality management, risk management, management performance evaluation, professionalizing management and others.

STUDII DE CAZ RELEVANTE PRIVIND MANAGEMENTUL ORGANIZAŢIILOR DIN ROMÂNIA

Prezentul volum de studii de caz reprezintă o nouă modalitate utilizată de SAMRO de a
contribui la dezvoltarea şcolii româneşti de management. Obiectivul specific avut în vedere este punerea la dispoziţia corpului profesoral din universitățile din România a unui set de studii de caz axate pe aspecte relevante ale managementului din România în perioada actuală. Acest volum se dorește a fi un instrument didactic interactiv, care să amplifice conexiunile dintre învăţământul universitar şi practica managerială din companiile autohtone.

ABORDĂRI ŞI STUDII DE CAZ RELEVANTE PRIVIND MANAGEMENTUL ORGANIZAŢIILOR DIN ROMÂNIA, ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI COVID-19

Acest volum realizat sub egida SAMRO este cel de-al doilea, din seria studiilor de caz relevante privind managementul din România. Spre deosebire de primul volum, elaborat în anul 2017, acesta este puternic şi multiplu influenţat de pandemia Covid-19 şi de complexele sale consecinţe polidimensionale. Prin aceste elemente de noutate, prezenta lucrare asigură realizarea obiectivului specific avut în vedere, respectiv punerea la dispoziţia corpului profesoral din universităţile din România a unui ansamblu de abordări și studii de caz axate pe aspecte relevante ale managementului din România în perioada actuală, care reflectă mutaţiile majore generate de tranziţia spre „smart economy” şi digitalizare.