ABORDĂRI ŞI STUDII DE CAZ RELEVANTE PRIVIND MANAGEMENTUL ORGANIZAŢIILOR DIN ROMÂNIA, ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI COVID-19

Acest volum realizat sub egida SAMRO este cel de-al doilea, din seria studiilor de caz relevante privind managementul din România. Spre deosebire de primul volum, elaborat în anul 2017, acesta este puternic şi multiplu influenţat de pandemia Covid-19 şi de complexele sale consecinţe polidimensionale. Prin aceste elemente de noutate, prezenta lucrare asigură realizarea obiectivului specific avut în vedere, respectiv punerea la dispoziţia corpului profesoral din universităţile din România a unui ansamblu de abordări și studii de caz axate pe aspecte relevante ale managementului din România în perioada actuală, care reflectă mutaţiile majore generate de tranziţia spre „smart economy” şi digitalizare.

"STAREA DE SANĂTATE A MANAGEMENTULUI DIN ROMÂNIA ÎN 2020"

Pe data de 4 noiembrie 2021, în cadrul celei de-a 15 a conferințelor internaționale ”Managing People and Organizations in a Global Crisis”, organizată de Facultatea de Management din cadrul Academiei de Studii Economice, a fost lansată cel de-al 12-lea. raport anual de cercetare privind managementul din România, realizat sub auspiciile Societății Academice de Management din România -SAMRO și publicat de Editura Prouniversitaria.

STAREA DE SĂNĂTATE A MANAGEMENTULUI DIN ROMÂNIA ÎN 2019

Raportul de cercetare „Starea de Sănătate a Managementului din România 2019” – ediţia a XI-a –, la fel ca şi precedentele volume, se fundamentează pe contribuţiile a trei organizaţii, în bună măsură complementare în planul modalităţilor de acţiune şi a finalităţii activităţilor derulate:

• Societatea Academică de Management din România – SAMRO;
• Facultatea de Management;
• Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România – CNIPMMR.

STUDII DE CAZ RELEVANTE PRIVIND MANAGEMENTUL ORGANIZAŢIILOR DIN ROMÂNIA

Prezentul volum de studii de caz reprezintă o nouă modalitate utilizată de SAMRO de a
contribui la dezvoltarea şcolii româneşti de management. Obiectivul specific avut în vedere este punerea la dispoziţia corpului profesoral din universitățile din România a unui set de studii de caz axate pe aspecte relevante ale managementului din România în perioada actuală. Acest volum se dorește a fi un instrument didactic interactiv, care să amplifice conexiunile dintre învăţământul universitar şi practica managerială din companiile autohtone.

THE BEST ROMANIAN MANAGEMENT STUDIES 2017-2018

The only inexhaustible resource whose development trend is positive is knowledge. This extraordinary capital, which represents the legacy of the effort and creative work of both the past and present generations, has made specialists from all over the world unanimously agree that we live in a knowledge-based society. Such a society can only be built with knowledge-based organizations. Global management must have a modern approach with no ambiguity. The correct solution for this is a management based on applicable procedures for recognizing people’s moral and professional competences. Competent and well-trained people are the only ones who can provide the right solution for the success of the organization. This volume collects engaging management studies from various fields of management.

THE BEST ROMANIAN MANAGEMENT STUDIES 2015-2016

Modern management is represented by global management with a modern interdisciplinary approach which allows no ambiguities. Today, there is a need of managers who are capable to appreciate the values of society based on knowledge. The solution is quality management based on clear procedures to recognize moral and professional competences. The type of management practiced in teams brings a plus of professional value and offers a sustainable development. Competent and well-trained professionals can take this solution to success on both short and long term. This book brings together management studies worthy of following. Quality represents the road to success, while performance and intellectual property is the path to sustainable competitive advantage.

The Best Romanian Management Studies 2013-2014

This book represents the second selection of the best management studies published in Romania between 2013 and 2014, realised by Romanian Scientific Management Society, where 41 professors from 9 universities contributed. The studies are focused on subjects of great interest based on theory and practice in the field of organisation management: methods and modern systems of management, selection and training managers, kaizen management, innovation management, quality management, risk management, management performance evaluation, professionalizing management and others.