Volumului “STAKEHOLDER MANAGEMENT AND SOCIAL RESPONSIBILITY – CONCEPTS, APPROACHES AND TOOLS IN THE COVID  CONTEXT” (Routledge, New York, 2022), elaborat de profesorii Ovidiu Nicolescu și Ciprian Nicolescu, i s-a decernat Premiul  Asociației Facultăților de Economie din România (AFER ), pentru cea mai bună carte publicată în anul 2022. Ceremonia decernării a avut loc  în cadrul Adunării Generale a AFER, derulată la Universitatea  “Aurel Vlaicu”  din Arad, în ziua de 23 noiembrie, 2023. Premiul a fost înmânat de Președintele  AFER, Profesorul Nicolae Istudor, Rector al Academiei de Studii Economice din București.

STIMATE DOMNULE PREȘEDINTE AL ASOCIAȚIEI FACULTĂȚILOR DE ECONOMIE DIN ROMÂNIA, PROF. UNIV. DR. NICOLAE ISTUDOR,
DISTINȘI COLEGI,

Înainte de a mulțumi pentru acordarea acestei distincții deosebit de onorante pentru noi, dorim să punctăm succint că acest volum prezintă trei elemente de originalitate științifică la nivel internațional, cu mare impact asupra teoriei și practicii economico-sociale.

  1. Este prima carte care abordează corelativ trei domenii majore deosebit de actuale – managementul organizațiilor, stakeholderii interni și externi și responsabilitatea socială a companiilor. Această abordare se realizează în contextul trecerii la economia bazată pe cunoștințe și digitalizare și al megashifturilor actuale și, ca urmare, facilitează formularea mai multor contribuții științifice inovative și deosebit de utile practicii economico-sociale.
  2. Concepe o nouă paradigmă managerială – managerul lider – stakeholderul relevant – în locul paradigmei manageriale clasice, de milenii –  manager-subordonat. Aceasta este paradigma viitorului focalizată pe valorificarea cunoștințelor și a lanțului virtual al valorii, pe negociere win-win, motivare și cooperare intensă între organizație și stakeholderii săi. Precizăm că noua paradigmă a fost concepută pornind de la trei ”best practices” –  costumer relationship management (CRM), supply chain management (SCM) și corporate social responsibility (CSR). Managementul viitorului are ca fundament această nouă paradigmă managerială, manager lider – stakeholder relevant, benefică pentru individ, entități și societate.
  3. Concepe două noi mecanisme manageriale – sinapsa managerială și sistemul de management al companiei bazat pe stakeholderii relevanți. Sinapsa managerială – similar sinapsei electrice și sinapsei chimice – revoluționează managementul, înnoindu-l și amplificând substanțial funcționalitatea, performanțele și sustenabilitatea organizațiilor bazate pe cunoștințe și digitalizare.

Premierea acestei lucrări de către cea mai prestigioasă și influentă organizație universitară a economiștilor – Asociația Facultăților de Economie din România (AFER) – este o mare onoare pentru autorii săi, Ovidiu Nicolescu și Ciprian Nicolescu, care vă mulțumesc din toată inima.

FOTO EVENIMENT