Preşedinte:

Prof. univ. dr. Ovidiu Nicolescu –  Academia de Studii Economice Bucureşti

Ovidiu Nicolescu s-a născut la data de 10 Noiembrie 1943 la Ploiești, județul Prahova. A absolvit Liceul Mihai Viteazu din Ploiești, apoi pașii și i-a îndreptat spre Academia de Studii Economice din Bucureşti, absolvind promoţia 1966, licenţiat în științe economice. A continuat studiul si a obţinut ulterior si titlul ştiinţific de „Doctor în economie” studiind o temă de mare interes, “Perfecționarea structurii organizatorice pe baza analizei variabilelor organizaționale” sub coordonarea acad. Roman Moldovan.
Apoi, intre anii 1968-1969, după absolvirea facultăţii şi-a început activitatea de studiu si cercetare la Universitățile din Liege, Grand, Bruxelles şi Louvain perioadă în care a studiat fenomene şi procese proprii economiilor de piaţă. După 1970, pana in 2013 a activat la Academia de Studii Economice (ASE) ca si cadru didactic. Ovidiu Nicolescu a fost si prodecan al Facultății de Management. Munca sa a constat in activități de predare, activități de seminar, proiecte de an, lucrări practice, îndrumarea (conducerea) proiectelor de finalizare a studiilor, a lucrărilor de licență şi de absolvire, îndrumarea (conducerea) de lucrări de disertaţie sau de absolvire pentru toate formele de pregătire prevăzute în planul de învățământ, îndrumarea doctoranzilor în stagiu, activității de evaluare, consultaţii, îndrumarea studenţilor pentru alegerea rutei profesionale în cadrul sistemului de credite transferabile, participarea la comisii şi consilii în interesul învățământului, activității de pregătire ştiințifică şi metodică. De asemenea a coordonat domenii din activitatea administrativă a facultății și comisiile de specialitate ale Consiliului facultății, a realizat conducerea curentă a activității facultății și a realizat legătura cu catedrele potrivit responsabilităților care le revin. După 2013 i-a fost acordat titlul de ”Profesor universitar doctor emeritus” de către Facultatea de Management din Academia de Studii Economice Bucureşti (ASE) ca recunoaștere a meritelor sale pentru derularea activităţilor sale didactice.
De-a lungul carierei sale, dl. prof. dr. Ovidiu Nicolescu a desfăşurat o bogată activitate de cercetare ştiinţifică şi academică, concretizată în peste 180 de lucrări elaborate în calitate de autor, co-autor sau coordonator, axată aproape în exclusivitate pe problematica managementului.

Vicepreşedinte:

Prof. univ. dr. ing. Constantin Oprean – Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu

Prof. Univ. Dr. Ion Popa – Academia De Studii Economice Bucureşti

Secretar general

Prof. univ. dr. Dănuț Dumitrașcu –  Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

MEMBRI FONDATORI

Membrii fondatori Samro, în număr de 41, sunt în marea majoritate conducători de doctorat în domeniul Management, personalităţi ştiinţifice recunoscute în lumea academică naţională şi internaţională.
Membrii fondatori:

 • Abrudan Ioan – Cluj – ioan@k.ro, abrudan.ioan@gmx.com, Universitatea Tehnica, Cluj-Napoca
 • Bibu Nicolae Aurelian – Timișoara – nicubibu@yahoo.com, bibu@e-uvt.ro, Universitatea de Vest, Timișoara
 • Borza Anca – Cluj – aborza@econ.ubbcluj.ro, Universitatea Babes-Bolyai, Cluj Napoca
 • Brătianu Constantin – București – bratianu@gmail.com, Academia de Studii Economice, București
 • Burtică Marin – Timișoara – marin_burtica@yahoo.com, georgetaburtica@yahoo.com, Universitatea de Vest, Timișoara
 • Cazan Emil – Timișoara – cazan@e-uvt.ro, Universitatea de Vest, Timișoara
 • Cândea Dan – Cluj-Napoca – dcandea@alum.mit.edu, dan@candea.ro, Universitatea Tehnica, Cluj-Napoca
 • Cândea Mocăniţa Rodica – Cluj-Napoca –mailto:rodica@candea.ro, rcandea@gmail.com, Universitatea Tehnica, Cluj-Napoca
 • Cochină Ion – București – iyounelu@yahoo.fr, Academia de Studii Economice, București
 • Constantinescu Dumitru – Craiova – dconst@central.ucv.ro, condu1941@gmail.com, Universitatea din Craiova
 • Cornescu Viorel – București – cornescuviorel@yahoo.com, Universitatea Politehnica din București
 • Cosmin Dobrin – București – cdobrin@yahoo.com, Academia de Studii Economice, București
 • Cuzman Ioan – Arad – cuzman@gmail.com, SIF Banat Crişana
 • Dănăiaţă Ion – Timișoara – danaiata@gmail.com, Universitatea de Vest, Timișoara
 • Dumitrescu Constantin Dan – Timișoara – dumitrescu@yahoo.ro, Universitatea de Vest, Timișoara
 • Ilieş Liviu – Cluj Napoca –mailto:iliesliviu@yahoo.com, Universitatea Babes-Bolyai, Cluj Napoca
 • Ionescu Gheorghe – Timișoara – ghghionescu@yahoo.com, Universitatea de Vest, Timișoara
 • Jaba Octavian – Iași –mailto:jaba@uaic.ro, Universitatea A.I.Cuza Iași
 • Kifor Vasile Claudiu – Sibiu – kifor@ulbsibiu.ro, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
 • Munteanu Valentin Partenie – Timișoara – munteanu@e-uvt.ro, valentin6708@yahoo.com, Universitatea de Vest, Timișoara
 • Naghi Mihai – Cluj Napoca – marin@econ.ubbcluj.ro, Universitatea Babes-Bolyai, Cluj Napoca
 • Năstase Marian – București – nastasemarian@yahoo.com, nastasem1@yahoo.com, Academia de Studii Economice, București
 • Nica Panaite – Iași – pnica@uaic.ro, Universitatea A.I.Cuza Iași
 • Nicolescu Ovidiu – București – manager@gmail.com, Academia de Studii Economice, București
 • Nistorescu Tudor – Craiova – nistorescu@yahoo.com, Universitatea Craiova
 • Oprean Constantin – Sibiu – presedinte@ulbsibiu.ro, oprean@ulbsibiu.ro, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
 • Pantea Marius Ioan – Timișoara – pantea@e-uvt.ro, marius.pantea@gmail.com, Universitatea de Vest, Timișoara
 • Petrescu Ion – Brașov – ionpetrescu238@gmail.com
 • Petrișor Ioan – Timișoara – ipetrisor53@yahoo.fr, petrisor@e-uvt.ro
 • Pleşoianu George – București – plesoianu@gmail.com, trend@rdsmail.ro, Universitatea Pitești
 • Popa Ion – București – iipopa@yahoo.com, Academia de Studii Economice, București
 • Profiroiu Marius – București – profiroiu@gmail.com, Academia de Studii Economice, București
 • Roşca Constantin – Craiova – constantin_rosca@yahoo.com, Universitatea Craiova
 • Russu Corneliu – București – corneliu_russu2007@yahoo.com
 • Rusu Costache – Iași – rusucostache@yahoo.com, crusu@cetex.tuiasi.ro, Universitatea A.I.Cuza Iași
 • Ştefea Petru Marin – Timișoara – stefea@rectorat.uvt.ro, stefea@yahoo.com, Universitatea de Vest, Timișoara
 • Tăroată Anghel – Timișoara – Universitatea Politehnica Timișoara
 • Verboncu Ion – București – iverboncu@yahoo.com, iverboncu@man.ase.ro, Academia de Studii Economice, București