METODOLOGIE PENTRU ACORDAREA PREMIILOR SAMRO

Art. 1 În scopul stimulării creației științifice originale în domeniul managementului, precum și pentru sprijinirea dezvoltării profesionale a tinerilor cercetători, Societatea Academică de Management din România acordă două premii anuale, astfel:

 1. Premiul SAMRO pentru cea mai bună carte de management,
 2. Premiul SAMRO pentru cea mai bună teză de doctorat.

Sunt recompensate astfel lucrările științifice originale, de înaltă valoare academică, care pun în evidență creativitatea și capacitatea autorilor de a contribui în mod substanțial la dezvoltarea managementului ca știință, precum și la profesionalizarea managementului practicat în România.

Art. 2 Propunerea pentru acordarea premiilor este făcută de cel puțin un membru fondator, membru senior sau membru de onoare și este însoțită de cel puțin două referate de recomandare din partea altor doi membri SAMRO.

Art. 3 Condițiile de eligibilitate pentru acordarea celor două premii se referă la:

 1. Premiul SAMRO pentru cea mai bună carte de management:
 • Lucrarea a fost publicată în cursul anului pentru care se acordă premiul,
 1. Premiul SAMRO pentru cea mai bună teză de doctorat:
 • Teza de doctorat a fost susținută în cursul anului pentru care se acordă premiul,
 • Teza de doctorat se încadrează în domeniile de doctorat: management, inginerie si management

Art. 4 Premiile sunt acordate prin hotărâre a Colegiului de Conducere SAMRO, avându-se în vedere următoarele criterii:

 1. Premiul SAMRO pentru cea mai bună carte de management:
 • Rigoarea științifică
 • Contribuția la dezvoltarea cunoașterii în domeniul managementului și/sau a practicii manageriale
 • Interesul de care se bucură în mediul academic cât și în mediul economico-social
 • Prestigiul editurii sub care este publicată cartea.
 • Prestigiul referentilor stiintifici (pe baza CV-ului acestora)
 • Măsura în care autorul este afiliat unei universități/instituții/organizații de prestigiu.
 • Măsura în care conținutul este ilustrat în mode echilibrat prin figuri și tabele, în concordanță cu tematica abordată.
 • Varietatea referințelor bibliografice și rigoarea stilului de citare utilizat.
 • Calitatea limbajului și măsura în care acesta este adecvat publicului țintă
 • Alte premii acordate cartii, anterior momentului evaluarii (Premiul Academiei Romane, premii ale diferitelor organizatii profesionale etc.)
 1. Premiul SAMRO pentru cea mai bună teză de doctorat:
 • Caracterul de noutate al temei abordate,
 • Rigoarea științifică
 • Complexitatea metodologiei de cercetare utilizate
 • Contribuția la dezvoltarea cunoașterii în domeniul managementului și/sau a practicii manageriale (dovedinta prin existenta unui capitol / subcapitol distinct cu privire la stadiul actual al cunoasterii si a unui subcapitol ulterior legat de contributia la dezvoltarea cunoasterii),
 • Originalitatea și creativitatea,
 • Ilustrarea echilibrată a conținutului prin figuri și tabele.
 • Varietatea referințelor bibliografice și rigoarea stilului de citare utilizat.
 • Calificativul obtinut de teza la momentul sustinerii publice
 • Prestigiul comisiei in fata careia a fost sustinuta teza de doctorat
 • Diseminarea rezultatelor cercetării prin publicarea a minimum 6 articole în reviste, din care cel putin 2 articole ISI cu factor de impact nenul și participarea la mimimum 3 conferințe internaționale.

Art. 5 Premiile sunt decernate de către președintele SAMRO.

Art. 6 Prezentul regulament intră în vigoare începând cu anul 2016.

Prezenta metodologie a fost elaborată de vicepreşedintele SAMRO, prof.univ.dr. Ion Popa şi aprobată de Consiliul Director SAMRO (decizia 9) în cadrul şedinţei din data de 27.05.2016 de la Universitatea din Oradea.