Societatea Academică de Management din România (SAMRO), înfiinţată în 2007, este organizaţia ştiinţifică care reuneşte cei mai buni profesori și conferențiari în management din România, fiind deschisă elitei manageriale din companii şi administraţie, cu preocupări şi performanţe ştiinţifice valoroase.

Principalele obiective

Societatea vizează profesionalizarea managementului din România în spiritul competenţei şi performanţei, având ca obiective principale:

 • promovarea managementului românesc şi a experienţelor (liderilor) de excelenţă în management;
 • amplificarea vizibilităţii naţionale şi internaţionale a managementului românesc;
 • realizarea interfeţei profesionale între mediul academic şi mediul de afaceri;
 • promovarea publicaţiilor de specialitate în domeniul managementului;
 • organizarea de evenimente ştiinţifice de anvergură naţională şi internaţională;
 • promovarea unor modele noi de gândire managerială şi implicarea în educaţia managerială.

Lucrări ştiinţifice de referinţă sub egida SAMRO

 • Nicolescu O., Verboncu I., Ionescu Gh., Russu C., Mihuţ I., Ilieş L., Dicţionar de management. Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2011.
 • Seria de 20 de minidicţionare de management: Managementul competitivităţii şi benchmarkingul, Cultura organizaţională, ştiinţa managementului, Intreprenoriat şi managementul IMM-urilor, Managementul bazat pe cunoştinţe, Managementul comercial, Managementul comparat internaţional, Managementul economic, Managementul cercetării-dezvoltării, Managementul producţiei, Managementul resurselor umane, Manageri şi leaderi, Marketing şi management, Managementul organizaţional, Reengineeringul managerial, Sistemul decizional, Sistemul informaţional, Sistemul metodologico-managerial. Sistemul organizatoric, Strategia şi managementul strategic.
 • Anuarul științific al lucrărilor de management din România 1990-2013, Editura Pro Universitaria, 2014, Coord.: Ovidiu Nicolescu, Doinița Ciocârlan.
 • Anuarul științific al lucrărilor de management din România 1990-2015, Editura Pro Universitaria, 2016, Coord.: Ovidiu Nicolescu, Doinița Ciocârlan.
 • Challenges, Performances and Tendencies in Organisation Management, World Scientific Publishing, 2016, Edited by Ovidiu Nicolescu and Lester Lloyd-Reason.
 • The Best Romanian Management Studies 2011-2012, LAP Lambert Academic Publishing, 2013, Edited by Ovidiu Nicolescu, Năstase, M.
 • The Best Romanian Management Studies 2013-2014, LAP Lambert Academic Publishing, 2015, Edited by Ovidiu Nicolescu Constantin Oprean, Mihail-Aurel Țîțu.
 • The Best Romanian Management Studies 2017-2018, Ed. Trivent, 2020, Edited by Ovidiu Nicolescu, Constantin Oprean, Mihail-Aurel Ţîţu.
 • Studii de caz relevante privind managementul organizațiilor din România, Editura Pro Universitaria, 2017, Coord.: Ovidiu Nicolescu, Ion Popa, Dănuț Dumitrașcu.
 • Seria în română şi engleză, de rapoarte anuale de cercetare științifică asupra managementului din România:
 • Nicolescu O, Verboncu I., Profiroiu M., Starea de Sănătate a managementului din România şi ieşirea din criză, Editura Media 10, Bucureşti, 2010;
 • Nicolescu O., Verboncu L., Profiroiu M., Starea de Sănătate a managementului din România în 2010, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2011;
 • Nicolescu O., Verboncu L., Profiroiu M., Nicolescu C., Anghel F., Starea de sănătate a managementului din România în 2011, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2012;
 • Nicolescu O., Popa I. Nicolescu C., Starea de Sănătate a managementului din România în 2012, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2013;
 • Nicolescu O., Popa I. Nicolescu C., Starea de Sănătate a managementului din România în 2013, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2014;
 • Nicolescu O., Popa I. Nicolescu C., Starea de Sănătate a managementului din România în 2014, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2015;
 • Nicolescu O., Popa I. Nicolescu C., Ștefan Simona Cătălina, Starea de Sănătate a managementului din România în 2015, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2016;
 • Nicolescu O., Popa I. Nicolescu C., Ștefan Simona Cătălina, Starea de Sănătate a managementului din România în 2016, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2017;
 • Nicolescu O., Popa I. Nicolescu C., Ștefan Simona Cătălina, Starea de Sănătate a managementului din România în 2017, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2018;
 • Nicolescu O., Popa I. Nicolescu C., Ștefan Simona Cătălina, Starea de Sănătate a managementului din România în 2018, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2019.