1

”ABORDĂRI ŞI STUDII DE CAZ RELEVANTE PRIVIND MANAGEMENTUL ORGANIZAŢIILOR DIN ROMÂNIA, ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI COVID-19”

Societatea Academică de Management din România (SAMRO), publică în acest an volumul ”ABORDĂRI ŞI STUDII DE CAZ RELEVANTE PRIVIND MANAGEMENTUL ORGANIZAŢIILOR DIN ROMÂNIA, ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI COVID-19”, ce reunește un ansamblu de elemente teoretico-metodologice și pragmatice, care considerăm că pot facilita și contribui la eforturile de restructurare și remodelare ale managementului în contextul actual, puternic marcat de pandemie, pe fondul trecerii la societatea și economia bazate pe cunoștințe și al transformărilor digitale comprehensive și accelerate.
Fiind prima carte din România care abordează probleme de management, relaționate cu criza declanșată de pandemia Coronavirus, în cadrul acestei lucrări sunt reunite 15 studii de caz și 11 abordări privitoare la această criză, elaborate de 36 de specialiști, membri în Societatea Academică de Management din România și manageri reprezentativi din cele cinci filiale ale organizației.
Suntem convinși că această lucrare va avea o contribuție consistentă la cunoaşterea ultimelor evoluții ale mediului de afaceri, la conectarea studenţilor la realităţile şi specificul organizațiilor din România, dar și la rezolvarea problemelor manageriale și economice generate de criza actuală, impactând astfel activ și responsabil în pregătirea viitoarelor evoluții din mediul economico-social.

Coordonatori:
Prof.univ.dr. Ovidiu Nicolescu
Prof.univ.dr. Ion Popa
Prof.univ.dr. Dănuț Dumitrașcu

SAMRO -Societatea Academică de Management din România
2

”STAREA DE SĂNĂTATE A MANAGEMENTULUI DIN ROMÂNIA IN 2019”

În prima decadă a lunii decembrie a fost publicat de Editura Prouniversitaria, raportul de cercetare științifică STAREA DE SĂNĂTATE A MANAGEMENTULUI DIN ROMÂNIA ÎN 2019, ediția 11. Volumul, însumând 504 pagini este realizat sub egida Societății Academice de Management din România (SAMRO) și se bazează pe chestionarea și intervievarea unui eșantion reprezentativ de 859 de specialiști în management, din companii și din 21 de universități.
Lucrarea este structurată în 3 capitole:

  • evaluarea managementului din România pe 4 paliere, la nivel național, administrație publică, companii, training și consultanță managerială;
  • evoluția managementului din România în perioada 2009-2019, diferențiată pe cele 4 domenii;
  • priorități și perfecționări strategico-tactice ale managementului din România în context european, ce încorporează 92 de priorități, direcții și modalități de perfecționare, pe termen lung, mediu și scurt.

Prin analizele, dinamicele și elementele prospective pe care le conține, lucrarea este deosebit de utilă companiilor, universităților și centrelor de cercetare, training și consultanță în management, organismelor care alcătuiesc administrația publică națională și teritorială, managerilor din toate domeniile și studenților care se specializează în management sau doresc să devină manageri.

STAREA DE SĂNĂTATE A MANAGEMENTULUI DIN ROMÂNIA ÎN 2019 reprezintă o expresie pragmatică a potențialului comunității SAMRO, a capacității sale de a contribui la dezvoltarea managementului și a economiei României.

Starea de sanatate
3

”CARTEA ALBĂ A IMM-URILOR DIN ROMÂNIA 2020”

In luna noiembrie 2020 editura Prouniversitaria, a publicat “Cartea alba a IMM-urilor din Romania 2020”, realizata de CNIMMPR in colaborare cu Ministerul Economiei si cu aportul facultatii de Management din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti.
Lucrarea a fost coordonata de prof.univ.dr. Ovidiu Nicolescu, avand ca autori prof.univ.dr. Ciprian Nicolescu, prof.univ.dr. Cezar Simion, dr. Stefan Corcodel, Daniel Uratu si Cristof Camelia. Volulul care insumeaza 341de pagini, este structurat in 14 capitole, doua de prezentare a esantioanelor de intreprinzatori si respectiv IMM-uri, doua de analiza a mediului de afaceri, opt de investigare aprofundata a principalelor activitati si performante ale IMM-urilor, si unul cel final “Directii abordari si masuri economico-socialede operationalizat in 2020-2021”.
In cadrul cercetarii sunt reliefate aspecte semnificative ale impactului pandemiei Covid 19, asupra IMM-urilorsi economiei romanesti, deosebit de utile, nu numai intreprinzatorilor si managerilor de companii, studentilor si profesorilor in economie, si celor care manageriaza politic, administrativ si economic Romania.

SAMRO -Societatea Academică de Management din România
4

”Managementul crizelor în organizații – o abordare adaptivă” Autori: Levente-Attila BAKOS, Dănuț-Dumitru DUMITRAȘCU

Cartea, apărută sub egida Editurii Prouniversitaria a fost elaborată de Levente Bakos (Universitatea Sapienția din Cluj Napoca) și Dănuț Dumitrașcu (Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu), cadre didactice cu o mare experiență în management, în general și în studiul crizelor organizaționale, în particular.
Lucrarea se încadrează în acel curent al științei managementului, care caută alternative pentru conceptele din managementul clasic al lui F.W. Taylor sau al lui H. Fayol. Tezele formulate de marii clasici ai managementului, cu mai mult de un secol în urmă, și încă încetățenite în practica de astăzi, se bazează pe realitatea primei ere a revoluției industriale. Condițiile actuale însă, cer o abordare nouă, mai apropiată de a patra revoluție industrială (Industry 4.0).
Chiar dacă se face referire la industrie, să nu se creadă că această carte este orientată predilect spre aceasta, din contră, se dorește demonstrarea utilității ei generale, în situații de criză în diverse domenii. Bunăoară, recenta pandemie de COVID19, demonstrează acest aspect, evidențiind noile valențe în comunicarea de criză, nevoia de adaptare pe termen scurt, flexibilitatea și capacitatea de luare a deciziei în condiții de incertitudine și risc, elemente pe care autorii le evidențiază și explică în această lucrare.
Perspectivele managementului de criză, în opinia autorilor, converg spre o gestionare bazată pe o abordare mai adaptivă, caracteristică unei societăți în permanentă schimbare precum cea din zilele noastre, supusă diverselor influențe, de diferite intensități, pe toate planurile (economic, socio-cultural, al mediului fizic, internațional etc.).
Lucrarea a fost recenzată de doi mari specialiști în management, prof.univ.emerit dr. Ovidiu Nicolescu – președinte SAMO și prof.univ.dr. Ion Popa – vicepreședinte SAMRO, subliniind în recenziile elaborate, utilitatea și actualitatea informațiilor cuprinse în lucrare, cartea participând astfel activ la pregătirea viitoarelor evoluții din mediul economic.

Managementul crizelor în organizații – o abordare adaptivă