OBLIGATIILE MEMBRILOR SAMRO

Să cunoască şi să respecte prevederile Statutului, precum şi hotărârile organelor de conducere a Societăţii şi să acţioneze pentru îndeplinirea lor;

  1. Să participe la Adunarea Generală a Societăţii, exprimându-şi opinia cu privire la organizarea, desfăşurarea si rezultatele activităţii acesteia;
  2. Să contribuie la formarea şi dezvoltarea bazei materiale, precum şi a bazei informaţionale a Societăţii; d) să promoveze interesele comune ale Societăţii şi să acţioneze pentru creşterea prestigiului ştiinţific al acesteia;
  3. Să nu desfăşoare activităţi politice în cadrul Societăţii sau cu ocazia diverselor manifestări organizate de către aceasta;
  4. Să nu întreprindă acţiuni care, prin natura lor, pot leza obiectivele, interesele sau imaginea Societăţii;
  5. Să achite cotizaţia anuală;
  6. Să participe anual la cel puţin o acţiune sub egida SAMRO.

 Documentul a fot elaborat pe baza statutului SAMRO, de prof.univ.dr. Cosmin Dobrin, preşedintele filialei SAMRO Bucureşti şi a fost aprobat de Consiliul Director (decizia 10) din cadrul Şedinţei Consiliului Director din data de 27.05.2016 de la Universitatea din Oradea.