PREMIILE SAMRO 2021

În conformitate cu metodologia pentru acordarea premiilor SAMRO și cu decizia Consiliului Director nr.4 din 22.07.2021, în urma evaluării lucrărilor, Comisiile de evaluare a lucrărilor propuse pentru acordarea premiilor SAMRO, reunită în data de 31.10.2021, a decis acordarea premiilor SAMRO astfel:

 1. Acordarea premiului SAMRO pentru cea mai bună teză de doctorat susținută în anul 2020, tezei: „Influența culturii organizaționale asupra managementului IMM-urilor”, elaborată de domnul POPA G. Ștefan Cătălin, sub conducerea științifică a prof.univ.dr. Cosmin DOBRIN de la ASE București.
 2. Acordarea premiului SAMRO pentru cea mai bună carte elaborată în anul 2020, lucrării: „Managementul Riscurilor Ocupaționale”, elaborată de Anca Drăghici, Nicoleta Căruțașu și Larisa Ivașcu, în Editura Politehnica Press, București, 2020.

Adunarea Generală SAMRO din data de 05.11.2021

Adunarea Generala SAMRO din 05.11.2021, desfasurata online, cu urmatoarea ordine de zi:

 • Ordine de zi Sedinta Consiliu Director SAMRO 05.11.2021
 • Informare cu privire la principalele activități desfășurate de SAMRO în perioada 06.11.2020 – 05.11.2021
 • Raport gestiune privind activitatea financiara la 30.09.2021
 • Proces verbal al şedinţei comisiei de evaluare a tezelor de doctorat propuse pentru acordarea premiului Societăţii Academice de Management din România (SAMRO)
 • Proces verbal al şedinţei comisiei de evaluare a cărților de management propuse pentru acordarea premiului Societăţii Academice de Management din România (SAMRO)
 • Rezultatul alegerilor structurilor de conducere SAMRO

Detalii…

Lansare de carte "Starea de sanătate a managementului din România în 2020"

Pe data de 4 noiembrie 2021, în cadrul celei de-a 15 a conferințe internaționale ”Managing People and Organizations in a Global Crisis”, organizată de Facultatea de Management din cadrul Academiei de Studii Economice, a fost lansat cel de-al 12-lea raport anual de cercetare privind managementul din România, realizat sub auspiciile Societății Academice de Management din România -SAMRO și publicat de Editura Prouniversitaria.
Lucrarea a fost realizată de aceeași echipă de profesori ca și în anii precedenți – prof. univ. dr. emerit Ovidiu Nicolescu, prof. univ. dr. Ion Popa, prof. univ. dr. Ciprian Nicolescu, conf. univ. dr. Simona Ștefan și prof. univ. dr. Cezar Petre Simion – primii doi autori având și intervenții în cadrul manifestării. Prof.univ.dr. emerit Ovidiu Nicolescu s-a focalizat asupra principalelor caracteristici ale managementului național, acordând o atenție specială modalităților de perfecționare pe termen lung. Prof. univ. dr. Ion Popa s-a axat asupra managementului agenților economici, punctând caracteristicile sale dinamice și reliefând mai multe priorități pentru următoarea perioadă. Detalii…

Lansare de carte "CARTEA ALBA A IMM-URILOR DIN ROMANIA 2021"

In 29 septembrie 2021, a avut loc lansarea on-line a volumului “CARTEA ALBA A IMM-URILOR DIN ROMANIA 2021”, editia nr.19, realizata sub auspiciile Consiliului National al IMM-urilor din Romania, in parteneriat cu Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului si cu participarea SAMRO prin profesorii universitari Ovidiu Nicolescu, Ciprian Nicolescu si Cezar Simion, membri SAMRO si principalii  autori  ai lucrarii. Volumul este cea mai aprofundata analiza a sectorului IMM din Romania si prezinta situatia de ansamblu a mediului de afaceri in anii 2020 si 2021, impactul crizei COVID, dificultatile  cu care se confrunta IMM-urle, nevoile si sursele de finantare, modalitatile de inovare, strategiile si politicile utilizate pentru dezvoltare, nivelul de informatizare si digitalizare s.a.. care constituie fundamentul setului cuprinzator de prioritati, directii si modalitati de  pentru relansarea  sectorului de IMM-uri, cuprinse incapitolul 15, final al cartii.

Şedinţa Consiliului Director, din 22.07.2021

Şedinţa Consiliului Director, din 22.07.2021, desfasurata online, cu urmatoarea ordine de zi:

 • Ordine de zi Sedinta Consiliu Director SAMRO 22.07.2021
 • Informare cu privire la principalele activități desfășurate de SAMRO în perioada 24.02.2021 – 22.07.2021
 • Decizii adoptate de Consiliul Director SAMRO, în cadrul ședinței din 22.07.2021
 • Calendar de desfășurare a alegerilor SAMRO – 2021

Detalii…

ABORDĂRI ȘI STUDII DE CAZ RELEVANTE PRIVIND MANAGEMENTUL ORGANIZAȚIIOR DIN ROMANIA ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI COVID-19

Miercuri,26 martie 2021 s-a derulat la Oradea în sediul companiei Valtryp, în organizarea directorului acesteia Dl. ing. Valeriu Vasile Trip, o nouă lansare a volumului “Abordări și studii de caz relevante privind managementul organizațiior din Romania în contextul pandemiei Covid-19”. La eveniment au luat cuvântul, prof. dr. Ovidiu Nicolescu, unul din cei trei coordonatori ai volumului, ing. Valeriu Trip autor al unui studiu de caz, prof. dr. Ioan Mintas de la universitatea din Oradea, precum și alte personalități bihorene, care au punctat actualitatea tematicii și utilitatea studiilor de caz și a analizelor cuprinse in volum

Detalii…

Şedinţa Consiliului Director, din 24.02.2021

Şedinţa Consiliului Director, din 24.02.2021, desfasurata online, cu urmatoarea ordine de zi:

 • Ordine de zi
 • Informare cu privire la principalele activități 
 • Calendar desfășurare alegerilor SAMRO–2021
 • Plan de actiuni 2021
 • Calendarul de desfășurare a manifestărilor și activităților în anul 2021
 • Buget SAMRO-CENTRU in anul 2021 – proiect
 • Decizii adoptate de Consiliul Director SAMRO, în cadrul ședinței online din 24.02.2021

Detalii…