ACORDAREA PREMIILOR SOCIETĂŢII ACADEMICE DE MANAGEMENT DIN ROMÂNIA (SAMRO) - 2022

În conformitate cu metodologia pentru acordarea premiilor SAMRO și cu decizia Consiliului Director al SAMRO din 9.04.2022, în urma evaluării lucrărilor, Comisiile de evaluare, reunite în data de 31.10.2022, au decis acordarea premiilor SAMRO astfel:

 • cea mai bună carte de management publicată în anul 2021: „Metodologia cercetării în management”, elaborată de Simona Cătălina Ștefan, Ștefan Catălin Popa, Alexandra Olariu și Cătălina Florentina Popa;
 • cea mai bună teză de doctorat susținută în anul 2021: „Evaluarea intervenției ergonomiei în sisteme de producție”, elaborată de Maria – Elena Boatcă (căs. Boatcă-Barabaș), sub conducerea științifică a doamnei Prof.univ.dr. Anca Drăghici, la Universitatea Politehnică Timișoara, în domeniul Inginerie și Management;
 • cea mai bună lucrare științifică publicată în anul 2021, “Untangling knowledge fields and knowledge dynamics within the decision making process” Autori: Constantin Brătianu, ASE București, Elena-Mădălina Vătămănescu, SNSPA, București, Sorin Anagnoste, ASE București & Gandolfo Dominici, Universitatea din Palermo, Italia, Publicat în: Management Decision, Vol. 59, No.2, 2021, pp. 306-323. DOI: 10.1108/MD-05-2019-0559.

Lansare de carte "CARTEA ALBA A IMM-URILOR DIN ROMANIA 2021"

Societatea Academica de Management din Romania (SAMRO), organizatia nationala stiintifica de elita in domeniul managementului, publica in cel de al doisprezecelea an al existentei sale, volumul “Abordari si studii de caz relevante privind managementul organizatiilor din Romania, in contextul socio-economic complex, influentat de pandemia Covid 19, digitalizare si trecerea la economia bazata pe cunostinte”. In cadrul sau sunt reunite 18 studii elaborate de membrii SAMRO si de manageri reprezentativi din cele 5 filiale ale organizatiei, care au ca obiect situatii manageriale relevante din organizatii care isi desfasoara activitatea in Romania.Prezentul volum se alatura precedentelor 49 de carti – rapoarte de cercetare stiintifica, dictionare, studii teoretico-metodologice, culegeri de studii de caz si anuare stiintifice – publicate de SAMRO in Romania si in strainatate. Studiile de caz destinate pregatiri manageriale a studentilor si masteranzilor, reprezinta un instrument valoros menit sa contribuie la profesionalizarea in continuare a managementului din Romania – obiectiv strategic al SAMRO

A 16-a Conferinţă Internaţională de Management IMC 2022 - “ Management and Resilience Strategies for a Post–Pandemic Future”

În perioada 3-4 noiembrie 2022 s-a derulat la Academia de Studii Economice din Bucureşti Conferinţa Internaţională de Management IMC 2022, “Management and Resilience Strategies for a Post–Pandemic Future”, ediţia a 16-a, organizată de Facultatea de Management în parteneriat cu Societatea Academică de Management din România (SAMRO) şi cu Academia Oamenilor de Ştiinţă din România (AOSR) – Institutul de Cercetări Avansate Interdisciplinare „Constantin Angelescu”. În deschiderea lucrărilor au fost transmise participanților mesajele de bun venit și de încurajare a inițiativelor specifice din domeniul de cercetare din partea prof. univ. dr. Ion POPA, Decanul Facultăţii de Management din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti. Conferinţa a oferit tuturor celor interesaţi de domeniul managementului oportunitatea de a dezbate idei şi viziuni privind strategiile de management şi rezilienţă pentru un viitor post-pandemic. De asemenea, printre manifestările ştiinţifice din cadrul conferinţei, s-a remarcat şi lansarea cărţii „Abordări și studii de caz relevante privind managementul organizațiilor din România în contextul socio–economic complex influențat de pandemia Covid–19, digitalizare și trecerea la economia bazată pe cunoștințe”, publicate la Editura Pro Universitaria, editori Ovidiu NICOLESCU, Ion POPA, Dănuţ Dumitru DUMITRAŞCU. Lucrarea, elaborată sub egida SAMRO, oferă cititorilor un ansamblu de abordări și opinii ale specialiștilor în management și o colecţie de studii de caz, axate pe aspectele relevante ale managementului din România în perioada actuală, cu accent deosebit pe elementele implicate de criza declanșată de pandemia COVID-19, de ieșirea din criză și de intensificarea digitalizării.

"STAREA DE SANATATE A MANAGEMENTULUI DIN ROMANIA DIN 2021", PREZENTATA PRIMULUI MINISTRU AL ROMANIEI

Volumul recent publicat ” STAREA DE SANATATE A MANAGEMENTULUI DIN ROMANIA DIN 2021″ a fost prezentat si oferit primului ministru al Romaniei, domnul Nicolae Ciuca, de catre presedintele SAMRO, prof.univ.dr.emerit Ovidiu Nicolescu, vineri, 29 iulie 2022, in cadrul consultarii avuta de premier cu reprezentantii CNIMMPR

”STAKEHOLDER MANAGEMENT AND SOCIAL RESPONSIBILITY: CONCEPTS, APPROACHES AND TOOLS IN THE COVID CONTEXT”

În cadrul evenimentului ”Ziua Universității-ASE 109”, pe data de 7 aprilie 2022, la orele 12.00 , in aula ASE, a avut loc lansarea volumului menționat, publicat recent de prof.univ.dr.emerit Ovidiu Nicolescu și prof.univ.dr. Ciprian Nicolescu în prestigioasa editură americano-engleză Routledge.

Şedinţa Consiliului Director, din 09.04.2022

Şedinţa Consiliului Director, din 09.04.2022, organizată de filiala SAMRO din Cluj Napoca, la sediul din Sibiu al firmei NTT, cu urmatoarea ordine de zi:

 • Plan de acțiuni SAMRO anul 2022
 • Calendar de desfășurare a manifestărilor științifice in anul 2022
 • Buget SAMRO in anul 2022
 • Ordine de zi Sedinta Consiliu Director SAMRO 09.04.2022
 • Informare cu privire la principalele activități desfășurate de SAMRO în perioada 05.11.2021 – 09.04.2022
 • Decizii adoptate de Consiliul Director al SAMRO

Detalii…

PREMIILE SAMRO 2021

În conformitate cu metodologia pentru acordarea premiilor SAMRO și cu decizia Consiliului Director nr.4 din 22.07.2021, în urma evaluării lucrărilor, Comisiile de evaluare a lucrărilor propuse pentru acordarea premiilor SAMRO, reunită în data de 31.10.2021, a decis acordarea premiilor SAMRO astfel:

 1. Acordarea premiului SAMRO pentru cea mai bună teză de doctorat susținută în anul 2020, tezei: „Influența culturii organizaționale asupra managementului IMM-urilor”, elaborată de domnul POPA G. Ștefan Cătălin, sub conducerea științifică a prof.univ.dr. Cosmin DOBRIN de la ASE București.
 2. Acordarea premiului SAMRO pentru cea mai bună carte elaborată în anul 2020, lucrării: „Managementul Riscurilor Ocupaționale”, elaborată de Anca Drăghici, Nicoleta Căruțașu și Larisa Ivașcu, în Editura Politehnica Press, București, 2020.

Adunarea Generală SAMRO din data de 05.11.2021

Adunarea Generala SAMRO din 05.11.2021, desfasurata online, cu urmatoarea ordine de zi:

 • Ordine de zi Sedinta Consiliu Director SAMRO 05.11.2021
 • Informare cu privire la principalele activități desfășurate de SAMRO în perioada 06.11.2020 – 05.11.2021
 • Raport gestiune privind activitatea financiara la 30.09.2021
 • Proces verbal al şedinţei comisiei de evaluare a tezelor de doctorat propuse pentru acordarea premiului Societăţii Academice de Management din România (SAMRO)
 • Proces verbal al şedinţei comisiei de evaluare a cărților de management propuse pentru acordarea premiului Societăţii Academice de Management din România (SAMRO)
 • Rezultatul alegerilor structurilor de conducere SAMRO

Detalii…

Lansare de carte "Starea de sanătate a managementului din România în 2020"

Pe data de 4 noiembrie 2021, în cadrul celei de-a 15 a conferințe internaționale ”Managing People and Organizations in a Global Crisis”, organizată de Facultatea de Management din cadrul Academiei de Studii Economice, a fost lansat cel de-al 12-lea raport anual de cercetare privind managementul din România, realizat sub auspiciile Societății Academice de Management din România -SAMRO și publicat de Editura Prouniversitaria.
Lucrarea a fost realizată de aceeași echipă de profesori ca și în anii precedenți – prof. univ. dr. emerit Ovidiu Nicolescu, prof. univ. dr. Ion Popa, prof. univ. dr. Ciprian Nicolescu, conf. univ. dr. Simona Ștefan și prof. univ. dr. Cezar Petre Simion – primii doi autori având și intervenții în cadrul manifestării. Prof.univ.dr. emerit Ovidiu Nicolescu s-a focalizat asupra principalelor caracteristici ale managementului național, acordând o atenție specială modalităților de perfecționare pe termen lung. Prof. univ. dr. Ion Popa s-a axat asupra managementului agenților economici, punctând caracteristicile sale dinamice și reliefând mai multe priorități pentru următoarea perioadă. Detalii…

Lansare de carte "CARTEA ALBA A IMM-URILOR DIN ROMANIA 2021"

In 29 septembrie 2021, a avut loc lansarea on-line a volumului “CARTEA ALBA A IMM-URILOR DIN ROMANIA 2021”, editia nr.19, realizata sub auspiciile Consiliului National al IMM-urilor din Romania, in parteneriat cu Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului si cu participarea SAMRO prin profesorii universitari Ovidiu Nicolescu, Ciprian Nicolescu si Cezar Simion, membri SAMRO si principalii  autori  ai lucrarii. Volumul este cea mai aprofundata analiza a sectorului IMM din Romania si prezinta situatia de ansamblu a mediului de afaceri in anii 2020 si 2021, impactul crizei COVID, dificultatile  cu care se confrunta IMM-urle, nevoile si sursele de finantare, modalitatile de inovare, strategiile si politicile utilizate pentru dezvoltare, nivelul de informatizare si digitalizare s.a.. care constituie fundamentul setului cuprinzator de prioritati, directii si modalitati de  pentru relansarea  sectorului de IMM-uri, cuprinse incapitolul 15, final al cartii.

Şedinţa Consiliului Director, din 22.07.2021

Şedinţa Consiliului Director, din 22.07.2021, desfasurata online, cu urmatoarea ordine de zi:

 • Ordine de zi Sedinta Consiliu Director SAMRO 22.07.2021
 • Informare cu privire la principalele activități desfășurate de SAMRO în perioada 24.02.2021 – 22.07.2021
 • Decizii adoptate de Consiliul Director SAMRO, în cadrul ședinței din 22.07.2021
 • Calendar de desfășurare a alegerilor SAMRO – 2021

Detalii…

ABORDĂRI ȘI STUDII DE CAZ RELEVANTE PRIVIND MANAGEMENTUL ORGANIZAȚIIOR DIN ROMANIA ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI COVID-19

Miercuri,26 martie 2021 s-a derulat la Oradea în sediul companiei Valtryp, în organizarea directorului acesteia Dl. ing. Valeriu Vasile Trip, o nouă lansare a volumului “Abordări și studii de caz relevante privind managementul organizațiior din Romania în contextul pandemiei Covid-19”. La eveniment au luat cuvântul, prof. dr. Ovidiu Nicolescu, unul din cei trei coordonatori ai volumului, ing. Valeriu Trip autor al unui studiu de caz, prof. dr. Ioan Mintas de la universitatea din Oradea, precum și alte personalități bihorene, care au punctat actualitatea tematicii și utilitatea studiilor de caz și a analizelor cuprinse in volum

Detalii…

Şedinţa Consiliului Director, din 24.02.2021

Şedinţa Consiliului Director, din 24.02.2021, desfasurata online, cu urmatoarea ordine de zi:

 • Ordine de zi
 • Informare cu privire la principalele activități 
 • Calendar desfășurare alegerilor SAMRO–2021
 • Plan de actiuni 2021
 • Calendarul de desfășurare a manifestărilor și activităților în anul 2021
 • Buget SAMRO-CENTRU in anul 2021 – proiect
 • Decizii adoptate de Consiliul Director SAMRO, în cadrul ședinței online din 24.02.2021

Detalii…

Lansare de carte ”Abordări și studii de caz relevante privind managementul organizațiilor din România în contextul pandemiei COVID 19”

Evenimentul, prin care s-a lansat cea de-a treia lucrare publicată în 2020 sub auspiciile SAMRO, a avut loc luni, 25 ianuarie, online, participând peste 40 de membri ai organizației. În cadrul lansării moderată de prof. univ. dr. Ion Popa, vicepreședinte SAMRO, a luat cuvântul prof. univ. dr. Ovidiu Nicolescu, care a făcut o prezentare generală a lucrării, accentuând faptul că este prima carte din România care abordează managementul în condițiile crizei Coronavirus, ea încorporând 11 analize manageriale și 15 studii de caz deosebit de utile pentru universități, la a căror realizare au participat 36 de membri SAMRO din cele 5 filiale ale organizației. Detalii…

LANSAREA CARTII "STAREA DE SĂNĂTATE A MANAGEMENTULUI DIN ROMÂNIA ÎN 2019"

Lansarea a avut loc online cu participarea a peste 80 de membrii SAMRO. Au luat cuvantul Prof.univ.dr. Nicolae Istudor, rector al Academiei de Studii Economice din Bucuresti, Prof.univ.dr. Adrian Curaj presedinte UEFISLDI, Prof.univ.dr. Ovidiu Nicolescu presedinte SAMRO, Prof.univ.dr.Ion Popa vicepresente SAMRO, decanul facultatii Manacement din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti si Prof.univ.dr. Constantin Oprean vicepresedinte SAMRO, presedinte al filialei Sibiu.
S-au punctat actualitatea tematiciiabordate, profunzimea analizelor efectuate, oportunitatea si realismul perfectionarilor pe termen lung, mediu si scurt cuprinse in volum.
Starea de sanatate

LANSAREA CARTII ALBE A IMM-URILOR DIN ROMANIA 2020

 Pe 16 decembrie 2020   a fost  lansata  editia XVIII-a lucrarii realizata de CNIMMPR ,in colaborare cu Ministerul Economiei si Facultatea de Management de la ASE.Lucrarea,coordonata de Prof dr Ovidiu Nicolescu , are ca autori profesorii Ciprian Nicolescu si Cezar Simion  si specialistii Stefan Corcodel,Daniel Uratu si Camelia Cristof,fiind focalizata asupra analizei situatiei IMM-urilor din Romania in context national si european.Studiul este structurat  in 14 capitole de analiza a caracteristicilor,functionalitatii  si performantelor IM M-urilor si de proiectare de solutii pentru relansarea acestora si a economiei nationale in contextul crizei Coronavirus,
La lansare au luat cuvantul Prof dr O Nicolescu,F Jianu ,Presedintele CNIMMPR,Virgil Popescu,Ministrul Economiei ,
Marcel Bolos,Ministrul Fondurilor Europene,Dumitru Nancu,Director General,FNGIMM-urilo si principalii sponsori ,care au punctat valoarea stiintifica  si utilitatea deosebita  a elementelor incorporate in  volum

PREMIILE SAMRO 2020

În conformitate cu metodologia pentru acordarea premiilor SAMRO şi cu decizia Consiliului Director nr.12 din 3.03.2020, în urma evaluării lucrărilor, Comisia de evaluare a lucrărilor propuse pentru acordarea premiilor SAMRO, reunită în data de 31.10.2020, a decis acordarea premiilor SAMRO astfel:

 1. Acordarea premiului SAMRO pentru cea mai bună teză de doctorat susținută în anul 2019, tezei:

„Managementul și comunicarea în situații de criză în organizații, bazate pe conceptul holonic”, elaborată de domnul Levente-Attila BAKOS, sub conducerea științifică a prof.univ.dr. Dănuț DUMITRAȘCU, Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu.

 1. Acordarea premiului SAMRO pentru cea mai bună carte elaborată în anul 2019, lucrării: ”Istoria managementului, volumul 2, de la Școala Relațiilor Umane până la Managementul secolului XXI”, Editura Expert, 2019, elaborată de prof.univ.dr. Ion PETRESCU.