Dicţionarul Explicativ pentru Ştiinţă şi Tehnologie în domeniul Managementului Integrat al Calităţii

Apariţie nouă la Editura AGIR, Dicţionarul Explicativ pentru Ştiinţă şi Tehnologie în domeniul Managementului Integrat al Calităţii, elaborat în limbi străine de cea mai largă utilizare internaţională: engleză, franceză, germană, rusă şi chineză, constituie o premieră absolută în România, nu numai din punct de vedere al domeniului acoperit, având în centru conceptul de calitate, dar şi din punct de vedere al traducerii simultane a termenilor în cinci limbi străine.
În viziunea abordării integrate în corelare directă cu procesul de globalizare, în care comunicarea reprezintă necesitatea obiectivă a transferului de informaţie şi cunoaştere, autorii justifică pe deplin utilitatea corespondenţei conceptelor, termenilor şi simbolurilor din limba română cu cele din limbile de circulaţie internaţională.
Lucrarea este şi rezultatul expertizei autorilor, prof. univ. emerit dr. ing. Constantin Oprean, dr. ing. Alina Vanu şi lector dr. Sebastian Stan, în domeniul managementului calităţii, în colaborare cu Academia Oamenilor de Ştiinţă din România, Societatea Academică de Management din România, Asociaţia Generală a Inginerilor din România, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Academia Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu” din Sibiu, a Institutului Confucius din Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, precum şi cu specialişti din domeniul limbilor străine utilizate.
Acest dicţionar este de un real folos utilizatorilor din toate domeniile de activitate şi tuturor specialiştilor care îşi focusează activitatea pe calitatea produselor, serviciilor şi proceselor, în toată complexitatea ei.

SAMRO -Societatea Academică de Management din România