Decernarea titlului de Doctor Honoris Causa
Profesorului Ion Stegăroiu

Dacă ar fi s-o iau de la început, aș face același lucru… dar cu mai multă înțelepciune

Ion Stegăroiu                                

În anul în care Universitatea Valahia din Târgoviște aniversează 30 de ani de la înființarea acesteia din vechea Cetate de Scaun a Țării Românești, am asistat la un moment festiv, prin care Senatul Universității „Valahia” din Târgoviște a acordat decernarea titlului și diploma de Doctor Honoris Causa, profesorului universitar doctor Ion Stegăroiu.

Un pilon de stabilitate și dezvoltare, Profesorul universitar doctor Ion Stegăroiu a avut misiunea de a reprezenta și dezvolta cea mai mare facultate, din cadrul Universității Valahia din Târgoviște, Facultatea de Științe Economice, iar abilitățile sale au contribuit la dezvoltarea întregii universități.

În acest context de sărbătoare, au fost trecute în revistă reperele biografice ale activității profesionale și științifice, abilitățile de dascăl și cercetător care au putut fi valorificate pe parcursul a trei decenii de activitate, profesorul Ion Stegăroiu fiind printre primele cadre didactice care au activat în cadrul Facultății târgoviștene de Științe Economice

Devotamentul și abnegația, coordonatele personalității domnului Profesor universitar doctor Ion Stegăroiu au fost evidențiate de către prof. univ. dr. Constantin Pehoiu – Președintele Senatului Universitar,  prof. univ. dr. Maria Negreponti-Delivanis – fost Rector a Universității Macedoniene din Salonic, Grecia, Prof. univ. dr. Ovidiu Nicolescu – Președintele Societății Academice de Management din România-SAMRO, Prof. univ. dr. Alain Redslob – Profesor emerit la Universitatea Paris II Panthéon-Assas și Președintele AIELF (Asociația Internațională a Economiștilor de Limba Franceză), Prof. univ. dr. Ion Popa – Decanul Facultății de Management din cadrul Academiei de Studii Economice din București, Conf. univ. dr. Maria-Cristina Ștefan – Decanul Facultății de Științe Economice, Universitatea “Valahia” din Târgoviște care au reușit să creioneze un tablou complet a ceea ce înseamnă un dascăl de profesie, și un profesor dedicat meseriei sale.

Implicarea directă în demersurile înființării de noi domenii de studii universitare, acreditării sau reacreditării acestora, atragerea unor cadre didactice recunoscute la nivel național și internațional, cunoscător și admirator al culturii și lumii academice franceze au putut contura avatarul omului creator de oameni profesorul univ. dr. Ion Stegăroiu. Un loc aparte în preocupările profesorului Ion Stegăroiu a stat formarea de tinere cadre didactice care să preia destinele facultății și s-o ducă mai departe. Se poate afirma la ora actuală, cu care profesorul Ion Stegăroiu se poate mândri, conducerea facultății și a departamentului din structură, este asigurată de foștii săi studenți. Peste 90% din cadrele didactice sunt absolvenți ai acestei facultăți, care au primit, din partea profesorului Ion Stegăroiu, sprijinul și susținerea necesare în evoluția carierei lor, de slujitori ai învățământului.

Activitatea de cercetare științifică reflectă o importantă componentă a preocupărilor profesorului Ion Stegăroiu. În portofoliul său științific sunt incluse: 41 cărți științifice și capitole în cărți, publicate în calitate de unic autor sau coautor, la care se adaugă alte 20 de cărți realizate în colecția Universitaria-Omagiu, publicarea a peste 120 de articole științifice în reviste recunoscute la nivel național sau internațional din care peste 20 indexate în baza de date ISI, coordonator sau membru în peste 20 de proiecte științifice a căror finanțare a făcut obiectul unor competiții naționale și internaționale, obținerea unor premii și titluri, conducător de doctorat, membru al numeroaselor asociații științifice, au evidențiat personalitatea științifică la nivel național și internațional a domnului Profesor Ion Stegăroiu.

Toate aceste activități au evidențiat seriozitatea și profunzimea sa științifică care au acumulat și întruchipat atâtea calități precum perseverența, metoda, entuziasmul, umorul, imaginația, eficiența, determinarea, încrederea în sine, viziunea, pasiunea, dăruirea față de tot ceea ce întreprinde, loialitatea față de prieteni, ambiția, încăpățânarea, furia, inventivitatea acestuia.

Cu această ocazie s-a lansat cartea “Omul creator de oameni”, o carte dedicată profesorului omagiat, autori fiind mai tinerii săi colegi: Maria Cristina Ștefan, Valentin Radu și Gabriel Croitoru.

În discursul său de recepție, cu umorul său binecunoscut, spunea că viața sa a fost cum a fost să fie și a dat asigurări celor prezenți: “Nu mă las”.

  Prof. univ. dr. habil. Gabriel Croitoru
Director Departament Management Marketing
Director Centrul de Cercetări și Studii Aplicative în
Management și Marketing Universitatea Valahia din Târgoviște