Lucrarea beneficiază de coordonarea asigurată de dr. ec. Constantin Boștină – președinte al ASPES, de prof. univ. dr. Nicolae Istudor – rector al Academiei de Studii Economice din București și de regretatul profesor Gheorghe Zaman (1942-2021), membru corespondent al Academiei Române.

Lucrarea poartă supratitlul „Să gândim dincolo de azi”, exprimând esența modului de abordare și caracterizând în același timp unitatea tematică generatoare a unei viziuni de ansamblu care își dezvoltă prin conținut fundamentarea și își susține utilitatea prin argumente. 

În lucrare se regăsesc rezultate de cercetare, idei, reflecții, experiențe practice sintetizate din mediul academic, universitar și de cercetare, din mediul de afaceri și din cel financiar‐bancar, din societatea civilă, din lumea tinerilor întreprinzători, studenți și elevi.

Parteneri la elaborarea lucrării au fost Societatea Academică de Management din România (SAMRO), Asociația Generală a Economiștilor din România (AGER), Asociația Facultăților de Economie din România (AFER), Academia de Studii Economice (ASE) din București, Institutul Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu” (INCE) al Academiei Române, Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu Șișești” (ASAS), România Durabilă, Asociația Confederațiilor Patronale din România (ACPR), Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR), Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR).
In cadrul volumului, SAMRO a participat cu studiul “Managementul din Romania – caracteristici, puncte forte, puncte slabe, tendinte si prioritati”, elaborat de prof.univ.dr.emerit Ovidiu Nicolescu.