In data de 3.11.2022, în cadrul lucrărilor celei de a 16-a Conferințe Internaționale de Management IMC 2022 ”Management and Resilience Strategies for a Post-Pandemic Future”, Societatea Academică de Management din România (SAMRO), lansează în cel de al doisprezecelea an al existenţei sale, volumul ,,Abordări şi studii de caz relevante privind mangementul organizaţiilor din România, în contextul socio-economic complex, influenţat de pandemia Covid 19, digitalizare și trecerea la economia bazată pe cunoştinţe”, avându-i ca editori pe Ovidiu Nicolescu, Ion Popa și Dănuț Dumitrașcu.

În cadrul volumului sunt reunite 18  studii elaborate de membrii SAMRO și de manageri reprezentativi din cele 5 filiale ale organizației. Lucrările ce compun volumul au ca obiectiv prezentarea unor situații manageriale relevante din organizații care își desfășoară activitatea în România. Prezentul volum se alătură precedentelor 49 de cărți – rapoarte de cercetare științifică, dicționare, studii teoretico-metodologice, culegeri de studii de caz și anuare știintifice publicate de SAMRO în România și în străinătate. Studiile de caz destinate pregătirii manageriale a studenților și masteranzilor, reprezintă un instrument valoros menit să contribuie la profesionalizarea în continuare a mangementului din România – obiectiv strategic al SAMRO.