Societatea Academică de Management din România (SAMRO) a fost înfiinţată la iniţiativa conducătorilor de doctorat în domeniul managementului din România, ca persoană juridică, de drept privat, prin acordul liber exprimat de către oamenii de ştiinţă universitari, care desfăşoară activităţi didactice şi de cercetare în domeniul managementului şi în domenii adiacente.

Societatea a fost înfiinţată si funcţionează in temeiul O.G. nr. 26/2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii, a celorlalte acte normative în materie, şi al Statutului, şi primeşte denumirea în baza dovezii nr. 52670 din 21.05.2007, eliberată de către Ministrul Justiţiei, Direcţia pentru servicii juridice conexe.

SAMRO este o organizaţie ştiinţifică de elită, nonguvernamentală, apolitică, întemeiată pe principiile democraţiei depline, a cărei misiune este, pe de o parte, promovarea managementului sustenabil bazat pe cunoştinţe, prin cooperarea elitelor academice româneşti cu cele ale şcolilor de management de notorietate din lume, iar pe de altă parte, promovarea experienţelor manageriale de excelenţă ale managerilor români si de pretutindeni.

 Organizată exclusiv pentru scopuri non-profit, Societatea vizează profesionalizarea managementului din România în spiritul competenţei şi performanţei, având ca obiective principale:

   • promovarea managementului românesc şi a experienţelor (liderilor) de excelenţă în management;
   • amplificarea vizibilităţii naţionale şi internaţionale a managementului românesc;
   • realizarea interfeţei profesionale de specialitate între mediul academic şi mediul de afaceri;
   • promovarea publicaţiilor de specialitate în domeniul managementului;
   • organizarea de evenimente ştiinţifice de anvergură naţională şi internaţională;
   • promovarea unor noi modele de gândire managerială – sustenabile şi pe bază de cunoştinţe – şi implicarea în educaţia managerială continua.

Newsletter #99 - SAMRO

A fost publicat NEWSLETTER #99 - SAMRO, pe care va invitam sa-l cititi.

Read More

>> Lansarea volumului “Starea de sănătate a managementului din România la nivel național și de întreprinderi“<<

Vă invităm luni, 26 iunie 2017, orele 10.00, la sediul CNIPMMR din Strada Walter Mărăcineanu nr. 1-3, etaj 1, să participați la lansarea volumului “Starea de Sănătate a Managementului din România 2016”, publicat în editura Prouniversitaria, București, 2017. Detalii...

Read More

Un sfert de secol de invatamant universitar economic la Targoviste

Un sfert de secol de invatamant universitar economic la Targoviste.

Read More

>> DEZBATERE ȘTIINȚIFICĂ <<

Academia Română a lansat recent “Strategia de dezvoltare a României în următorii 20 de ani”, document de importanță strategică națională. Detalii...

Read More