Proiectul managerial pentru 2018-2021 este elaborat pe baza prevederilor statutului actualizat al SAMRO din iunie 2017. în elaborarea proiectului am avut în vedere șase elemente
esențiale:

  • analiză SWOT la nivelul SAMRO pentru perioada 2015-2017;
  • continuarea și amplificarea elementelor pozitive, concomitent cu eliminarea principalelor disfuncționalități manifestate în activitatea SAMRO de la înființare și până în prezent;
  • valorificarea posibilităților noi de fortificare și dezvolare a SAMRO oferite de statutul perfectionat în 2017, precum și a propunerilor formulate de membrii asociației în cadrul Adunărilor Generale SAMRO și cu alte prilejuri;
  • accelerarea trecerii la economia bazată pe cunoștințe și Strategia UE 2020 amplificând rolul și responsabilitățile managementului la nivelul tuturor sistemelor umane;
  • rezultatele rapoartelor de cercetare anuale SAMRO privind starea de sănătate a managementului din România în 2014, 2015 și 2016;
  • intensificarea conturării, implementării și impactului managementului bazat pe cunoștințe, asupra funcționalității și performanțelor economice, sociale, științifice, culturale și politice, ale tuturor sistemelor umane.

Mai mult…