SINTEZA A 10 ANI DE ACTIVITATE SAMRO

 
10 ani SAMRO
100  numere NEWSLETTER
1. Număr de membri SAMRO:

 • fondatori – 49
 • individuali actuali – 242
 • organizaţionali – 7
2.  Număr de filiale

 • 5
 3. Rapoarte de cercetare ştiinţifică publicate (Starea de sănătate a managementului din România)

 • 8
 4. Dicţionar de management

 • general – 1
 • domenii – 20
   5. Volume cu selecţii de studii manageriale publicate în străinătate – 2

 • în 2013
 • în 2015
 6. Volume ale conferinţelor internaţionale organizate de SAMRO publicate

 • în străinătate – 2
 • în ţară – 2
 7. Anuarul ştiinţific al lucrărilor de management din România

 • ediţia I 1990-2013
 • ediţia II-a 1990-2015
 8. Newsletter-ul lunar

 • 100 de numere
 9. Site SAMRO

 • lansat în 2011
 • modernizat în 2012
10. Conferinţe ştiinţifice internaţionale şi naţionale

 • organizate nemijlocit de SAMRO – 2 (2014 şi 2016)
 • organizate sub egida SAMRO – 64
11. Lansări de carte organizate de SAMRO

 • 12
12. Reviste de specialitate publicate sub egida SAMRO

 • 6
13. Comunicate de presă SAMRO

 • 26
14. Premieri de lucrări ale membrilor SAMRO

 • 3
15. Strategii SAMRO – 5

 • 2007-2009
 • 2009-2011
 • 2011-2013
 • 2013-2015
 • 2015-2017
16. Planuri de activitate SAMRO

 • 10 anuale
 • 3 pe anumite domenii
17. Reuniuni ale organismelor manageriale participative SAMRO

 • Adunări generale ale membrilor – 19
 • Consilii directoare – 24
18. Cărţi publicate sub egida SAMRO – 3

 • Filiala Bucureşti: 1
 • Filiala Cluj: 1
 • Filiala Sibiu (Braşov): 1
 19. Volume de lucrări ştiinţifice în curs de finalizare – 2

 • 1 volum se publică în străinătate
 • 1 volum se publică în România

 


OPINII ALE MEMBRILOR SAMRO

 

GÂNDURI “ŞTIINŢIFICE” PENTRU VIITOR

În mod firesc la aniversarea a 10 ani de activitate a unei societăţi ştiinţifice naţionale – aşa cum este SAMRO – pe lângă marcarea firească a realizărilor, este esenţial şi mult mai important, viitorul. Intenţionam să formulez un set de priorităţi ştiinţifico-manageriale, pe care să le propun comunităţii SAMRO. Vazând însă, în procesul elaborării cărţii la care lucrez, celebrele repere pentru remodelarea managementului promovate de Harvard Business Review, mi-am dat seama că ele ar trebui să reprezinte “farul” ştiinţific şi pentru noi. De aceea vi le prezint în continuare.

Prof. univ. dr. Ovidiu Nicolescu
Președinte SAMRO

 

CELE 25 DE MARI PROVOCĂRI ALE MANAGEMENTULUI CONTEMPORAN

Faimosul grup de specialişti nord-americani ”Brigada care reneagă”a formulat acum aproape 10 ani, un set de mari provocări manageriale – în fapt repere esenţiale – pentru reinventarea managementului.

 1. Activitatea managerială să servească unor scopuri mai înalte
 2. Încorporarea deplină a ideilor comunităţilor şi cetaţenilor în sistemele de management
 3. Reconstrucţia fundamentelor conceptuale (filosofia) ale managementului
 4. Eliminarea “patologiilor” ierarhiei formale
 5. Reducerea fricii şi creşterea încrederii componenţilor organizaţiei
 6. Reinventarea mijloacelor de control
 7. Redefinirea conţinutului muncii leadership-ului
 8. Extinderea şi “exploatarea“ (valorificarea) diversităţii
 9. Reinventarea strategiei, transformând-o într-un proces emergent
 10. Destructurarea şi dezintegrarea organizaţiilor în mai multe unităţi flexibile
 11. Reducerea “dramatică” a influenţei trecutului prin inovare şi schimbare
 12. Partajarea proceselor de muncă prin care se stabileşte direcţia dezvoltării organizaţiilor
 13. Dezvoltarea de indicatori holistici de măsurare a performanţelor
 14. Remodelarea cadrului temporal de manifestare a directorilor generali de companii, în vederea situării în prim plan a obeictivelor pe termen lung
 15. Crearea unei democraţii a informării
 16. Fortificarea celor care “reneagă trecutul” şi dezarmarea “reacţionarilor”
 17. Extinderea zonei de manifestare a autonomiei angajaţilor
 18. Crearea în organizaţii a unei pieţe interne “pentru idei, talente” şi alte resurse
 19. Depolitizarea proceselor decizionale din organizaţii
 20. Optimizarea “mai bună “ a câştigurilor generate de alegerile din organizaţii
 21. Amplificarea în continuare a imaginaţiei umane şi creativităţii
 22. Favorizarea apariţiei şi manifestării pasiunii comunităţilor
 23. Reinstrumentalizarea managementului pentru o “lume deschisă”
 24. Umanizarea limbajului şi practicilor în activitatea economica
 25. “Retrainingul”gândirii manageriale prin completarea abilităţilor deductive şi analitice ale managerilor cu abilităţi conceptuale şi de gândire sistemică

(Gary Hamel, Moon Shots for Management, HBR, February 2009)

 

Prof.univ.dr. Ion POPA
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Creată acum 10 ani, la Timisoara, din iniţiativa unor profesori de management vizionari, Societatea Academică de Management din România (SAMRO) îşi propune să contribuie la profesionalizarea managementului din Romania. Continuare…

 

SAMRO la aniversare
Prof.univ.dr. Constantin Oprean
Dupa 1989, Romania a dorit conectarea la nivel international si intrarea in miscarea de globalizare in toate domeniile de activitate. In cest context, concepte precum management, manager, marketing devin concepte noi uzitate din limbajul international ce au fost adoptate si la noi cu mult entuziasm. Continuare…

 

SAMRO: un deceniu!?
Prof.univ.dr.hc.hc.hc. Gh.Gh.Ionescu
Ajunsă la un deceniu de existență, Societatea SAMRO își legitimizează statutul și prestigiul prin multe realizări de notorietate științifică. Totodată calitatea de membru SAMRO presupune un atestat științific și intelectual superior. Continuare…

 

Prof.univ.dr. Dănuţ Dumitraşcu
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
Este firesc ca periodic, inclusiv la ceas de sărbătoare, cum este cel al Societăţii Academice de Management din România, să realizăm analize, să ne punem întrebări şi să găsim totodată răspunsuri care explică, motivează şi ne fac totodată să ne implicăm mai mult, în acţiunile de mai mică sau mai mare amploare pe care le-am început. Iată o primă întrebare, legată de nevoia de apartenenţă, justificată de numărul mare de membri SAMRO: De ce în general, oamenii au dorinţa de apartenenţă la grupuri sau asociaţii profesionale? Din motive sociale desigur, iar când vorbim de SAMRO, din motive profesionale în primul rând. Continuare…

 

Prof.univ.dr. Dobrin Cosmin
Academia de Studii Economice din București
Înfiinţată la iniţiativa conducătorilor de doctorat în domeniul managementului din România, Societatea Academică de Management din România (SAMRO) împlinește anul acesta un deceniu de activitate. Continuare…

 

SAMRO – 10 ANI DE EXISTENȚĂ!
Prof.univ.dr. Liviu Ilieș
În numele conducerii și membrilor Filialei SAMRO- Cluj, țin să felicit Societatea Academică de Management din România SAMRO la cea de-a 10 aniversare. Constituită din inițiativa conducătorilor științifici de doctorat din domeniul „Management”, ca organizație științifică de elită, nonguvernamentală, apolitică, întemeiată pe principiile democraţiei depline, are ca misiune, pe de o parte, promovarea managementului sustenabil bazat pe cunoştinţe, prin cooperarea elitelor academice româneşti cu cele ale şcolilor de management de notorietate din lume, iar pe de altă parte, promovarea experienţelor manageriale de excelenţă ale managerilor români și de pretutindeni. Continuare…

 

Prof.univ.dr. Cristina Teodora Roman
Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iași
La ceas aniversar, putem spune că SAMRO a demonstrat, în cei 10 ani de existenţă, că universul managementului din România este unul vibrant, creativ, deschis spre performanţă la standarde internaţionale, pe care această competiţie a creativităţii şi profesionalismului l‐a stimulat, motivat şi îmbogăţit considerabil. Continuare…

 

Prof.univ.dr. Nicolae Bibu
Timisoara University of the West
Societatea Academică de Management din România SAMRO a fost creată de un grup de oameni cu viziune și inițiativă, conducători de doctorat în management, specialiști români în teoria și practica managementului, cu nobila misiune de a promova managementului sustenabil bazat pe cunoştinţe în organizațiile românești. Continuare…

 

SAMRO, la ceas aniversar
Prof.univ.dr. Ion Verboncu
La 10 ani de la înființare, un gând frumos pentru cea mai elitistă și mai prolifică grupare de intelectuali din România – Societatea academică de management. Însuflețiți de doi mari specialiști în management, profesorii universitari Ovidiu Nicolescu și Gheorghe Gh.Ionescu, în mai 2007 ne-am întâlnit la Universitatea de Vest din Timișoara pentru a pune bazele acestui frumos și îndrăzneț proiect național, a cărui misiune a fost din start axată pe profesionalizarea managementului din România. Continuare…

 

Gânduri la 10 ani de existență SAMRO și 100 secvențe de viață Newsletter
Prof.univ.dr. Constantin Brătianu

Sunt unul dintre cei care am militat pentru realizarea SAMRO și am fost prezent activ la cele două întâlniri de lucru care au pregătit mental și legal fondarea societății, organizate cu atâta generozitate de către colegii de la Universitatea de Vest din Timișoara în frunte cu prof.univ.dr. Gheorghe Gh. Ionescu. Continuare…

 

Conf.univ.dr. Radu OGARCĂ
Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor Craiova
SAMRO mi‐a oferit, în cei 5 ani de când sunt membru, oportunități de a întâlni și de a cunoaște oameni extraordinari. Aici i‐am cunoscut pe cei mai mulți dintre cei care, prin intermediul lucrărilor Domniilor lor, au contribuit la formarea mea inițială în domeniul Managementului. Înainte de SAMRO aceștia erau pentru mine doar ”nume pe coperte”, după reuniunile SAMRO am asociat numele cu oameni minunați. Continuare…

 

Prof.univ.dr. Stegaroiu Ion
Universitatea Valahia din Targoviste
Un gând frumos la ceas aniversar tuturor celor care, cu sinceritate şi colegialitate, au pus bazele acestei asociaţii de teoreticieni şi practicieni în domeniul managementului. SAMRO a apărut din necesitatea de a coagula eforturile tuturor celor interesaţi a răspunde la provocările impuse de problematica complexă a managementului contemporan. Continuare…

 

Prof.univ.dr. Tudor NISTORESCU
Universitatea din Craiova
La ceas aniversar, marcând 10 ani de existenţă a Societăţii Academice de Management din Romania (SAMRO), putem spune că înfiinţarea acestui forum ştiinţific a fost un demers, pe cât de necesar  pe atât de important pentru comunitatea academică şi pentru specialiştii care activează în domeniul ştiinţei managementului. Am avut onoarea de a fi printre cei 38 profesori universitari-conducători de doctorat care, purtând în suflet mândria de a face parte din elita ştiinţifică a managementului, au considerat că trebuie să facă ceva pentru întreaga comunitate a specialiştilor din domeniu şi au fondat, într-o frumosă zi de mai la Timişoara, ceea ce astăzi se numeşte SAMRO. Continuare…

 

Prof.univ.dr. D.Zaiţ
Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi
Nu-mi imaginam cât de repede vor trece anii pentru o organizaţie nou creată, la inaugurarea căreia tocmai luasem parte . Sunt acum deja 10 ani şi parcă nu mă las convins de faptul că tinereţea acestei organizaţii, botezate neutru SAMRO, este ȋn faza ei de metamorfoză adultă. O comunitate profesională de elită a dinamizat continuu, prin acţiuni coerente şi susţinute, cu implicare voluntară intensă, filosofia şi conţinutul unui concept şi unei realităţi atât de importante pentru evoluţia ȋntreprinderii, organizaţiei şi structurilor administrative din România economiei de piaţă. Continuare…