Calendarul de desfășurare al manifestărilor științifice principale în anul 2017

MAI – 2017

24th International Economic Conference – IECS 2017
“Lucian Blaga” University of Sibiu, Romania, Faculty of Economic Sciences
12-13 Mai, 2017, Sibiu
Lector dr. Eduard Stoica, Asist dr. Alma Pentescu


Timted 2017 International conference, secțiuni de Management, Marketing, Business Information Systems, Finances
Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor
18-19 Mai, 2017, Timisoara
Prof. Univ. Dr. Dobre Costine


13th International Conference on European Integration – New Challenges – EINCO 2017
Universitatea din Oradea, Facultatea de Științe Economice
25-27 Mai, 2017, Oradea
Prof. Univ. dr. Abrudan Maria-Madela


Săptămâna Universităţii de Știinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara
Simpozionul international: MANAGEMENTUL DEZVOLTĂRII RURALE DURABILE
Universitatea de Știinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara
22-28 mai, 2017, Timisoara
Prof. Univ. Dr. Petroman Ioan


Conferinta internationala Managerial Challenges of the Contemporary Society a 10-a editie
FSEGA Universitatea Babes Bolyai Cluj Napoca
26-27 Mai, 2017, Cluj
Conf.dr. Cătălina Crişan


Sesiunea de comunicări ştiinţifice studenţeşti în domeniul management
ULB SIBIU
26.05.2017, Sibiu
Prof.dr. Dănut Dumitraşcu


IUNIE 2017

Sesiune de comunicari stiintifice studentesti pentru studenti de master in Management
Universitatea Politehnica, Facultatea de Management în Industrie și Transport
Mai-iunie 2017, Timisoara
Prof. Univ. Dr. Mocan Marian


The 23rd International Scientific Conference Knowledge-Based Organization
Land Forces Academy “Nicolae Bălcescu” Sibiu
15-17 Iunie, 2017, Sibiu
SRA Gabriel Mănescu PhD


Lansarea volumului « Starea de sănătate a managementului din România 2016
FACULTATEA DE MANAGEMENT, ASE Bucuresti
Iunie 2017, Bucuresti
Prof.univ.dr. Ovidiu Nicolescu, Prof.univ.dr. Ion Popa


IULIE 2017

Şcoala de Vară „Comunicare și interculturalitate”, care va cuprinde trei secţiuni: „Comunicarea şi interculturalitate în Ştiinţele Umaniste şi Sociale”, „Relaţii interetnice în Banat şi Transilvania” şi „Management şi interculturalitate”.
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad
6-9 iulie, 2017, Arad
Prof. univ. dr. Lile Ramona


SEPTEMBRIE 2017

Sesiunea de Comunicări Științifice pentru doctoranzi, Universitatea Valahia din Târgoviște
septembrie, 2017, Târgoviste
Ion Stegăroiu, Constanța Popescu, Marius, Petrescu, Adriana, Grigorescu, Delia Popescu


OCTOMBRIE 2017

SIM 2017 14 th International Symposium on Management “Challenges and Innovation in Management and Entrepreneurship”
West University of Timişoara Politehnica University of Timişoara. General Co-Chairs:
Conf. univ.dr. Valentin Munteanu, West University of Timişoara, conf. univ.Matei, Tămăşilă, Politehnica University of Timişoara
27-28 Octombrie, 2017, Timişoara,


NOIEMBRIE 2017

THE 11th INTERNATIONAL MANAGEMENT CONFERENCE 2017
FACULTATEA DE MANAGEMENT, ASE Bucuresti
2-3 noiembrie, 2017, Bucuresti
Prof.dr. Ion Popa


DECEMBRIE 2017

Lansarea volumului „Studii de caz relevante privind managementul întreprinderilor din România”
FACULTATEA DE MANAGEMENT, ASE, Bucuresti
Noiembrie – decembrie, 2017, Bucuresti
Prof.univ.dr. Ovisiu Nicolescu, Prof.univ.dr. Ion Popa