Stimaţi membri în Societatea Academică de Management din România (SAMRO),

 

Studiile de caz constituie una din modalităţile de învăţare facilă şi eficace a managementului, pentru toţi studenţii noştri, indiferent că studiază în cadrul programelor de licenţă, master sau programe de studii doctorale. Dorim să contribuim la dezvoltarea acestei metode didactice interactive, de cunoaştere a mediului de afaceri şi de conectare a studenţilor la realităţile şi specificul firmelor din România, la creşterea calităţii procesului de învăţământ în domeniul managementului, în universităţile româneşti, prin amplificarea ponderii şi relevanţei studiilor de caz româneşti. De aceea ne-am propus să elaborăm cartea:

“STUDII DE CAZ RELEVANTE PRIVIND MANAGEMENTUL ÎNTREPRINDERILOR DIN ROMÂNIA”

Prin calitatea studiilor, rezultate din experienţa profesională a tuturor celor ce vor contribui la elaborarea cărţii, dorim ca volumul să devină o lucrare de referinţă, accesată de cei care studiază sau practică managementul.

De aceea, considerând contribuţia dumneavoastră ca relevantă, vă adresăm invitaţia de a participa la elaborarea acestei cărţi, care va fi publicată în acest an, într-o editură românească de prestigiu. În fişierele ataşate vă facem cunoscute câteva informaţii, utile în decizia dumneavoastră de a participa la elaborarea acestei lucrări.

Informaţii privind elaborarea lucrării | Instructiuni de tehnoredactare a studiului de caz

 

Va mulţumim şi vă urăm succes!

Cu stimă,

Prof. univ. dr. Ovidiu Nicolescu

Prof. univ. dr. Ion Popa

Prof. univ. dr. Dănuţ Dumitraşcu