Şedinţa Consiliului Director,
22.09.2019, ora 15.00, Centrul de Perfecţionare Păltiniş,
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

 ORDINEA DE ZI

 1.  Informare cu privire la principalele activităţi desfăşurate de SAMRO, în perioada 4.02.2019 -22.09.2019. Prof.univ.dr. Ovidiu Nicolescu, Prof.univ.dr. Dănuţ Dumitraşcu
 2. Colaborarea SAMRO la realizarea Modelului Economic Românesc. Prof.univ.dr. Ovidiu Nicolescu
 3. Informare din partea filialelor SAMRO cu privire la:
   – Activităţile realizate de filiale în perioada 4.02.2019 -22.09.2019;
   – Situaţia colectării cotizaţiilor şi alte venituri la nivel de filiale;
   – Situaţia membrilor filialei. Excluderi şi primiri de noi membri;
  Preşedinţii filialelor SAMRO
 • Informare privind stadiul desfăşurării competiţiei din acest an privind desemnarea celor mai bune lucrări elaborate în anul 2018 (teze de doctorat şi cărţi în domeniu). Prof.univ.dr. Dănuţ Dumitraşcu
 • Manifestul CEEMAN: semnificația și implicațiile sale. Prof.univ.dr. Ovidiu Nicolescu
 • Informare privind stadiul realizării unor lucrări şi rapoarte de cercetare. Prof.univ.dr. Ovidiu Nicolescu
 • Diverse

PLAN DE ACŢIUNI 2019

Ședința Consiliului Director SAMRO, din 04.02.2019,
desfășurată la Academia Forțelor Terestre din Sibiu


Arhiva Planuri, Decizii și Rapoarte