Cărți și studii din străinătate – SAMRO
Rubrică realizată de dr. Ștefan-Florin Corcodel


APRILIE 2019
La nivelul lunii aprilie, noutățile din aria de cercetare a științei managementului sunt cele prezentate în continuare:
  • Cărți
1. Bohlender, P., Corvin, M., (2019), 7 Essential Traits of Leaders: Developing Your Unique Leadership Style, lucrare publicată independent de către autori, U.S.A., ISBN 978-1094723945.
Principalul autor al lucrării (Phil Bohlender) a avut ocazia să își dezvolte stilul de conducere (leadership) în timpul carierei sale corporative de peste 35 de ani. A lucrat pe cinci continente, atât în industria serviciilor, cât și în domeniul producției. Setul său de experiențe, ca lider și consultant, i-a oferit competențele și abilitățile necesare pentru a-și construi modelul de conducere. Abordarea lui Phil pentru împărtășirea modelului său de leadership cu ceilalți este angajată și susținută. În cadrul acestei lucrări, autorii prezintă cele șapte trăsături esențiale ale modelului lor de leadership, completate cu întrebările de reflecție și un set de declarații sumare la sfârșitul fiecărui capitol. Trăsăturile esențiale sunt menite să sprijine cititorii să-și dezvolte stilul unic de conducere, în cadrul organizațiilor lor.

2. Muller, J., (2019), The Tyranny of Metrics, Princeton University Press, U.S.A., ISBN 978-0691191911.
Astăzi, organizațiile de toate felurile sunt conduse de convingerea că calea spre succes este reprezentată de cuantificarea performanțelor umane, publicarea rezultatelor și împărțirea recompenselor bazate pe apreciere cantitative. Dar, în zelul nostru de a insufla procesul de evaluare cu rigoare științifică, am trecut de la măsurarea performanțelor la fixarea măsurării. Această abordare amenință acum calitatea organizațiilor și a vieții noastre. În această carte, Jerry Muller descoperă că măsurarea provoacă pagube organizaționale și arată cum putem începe să rezolvăm problema. Completate cu exemple din afaceri, medicină, educație și alte domenii, cartea explică de ce măsurarea performanței nu funcționează, de ce tablourile de bord din domeniul medical pot duce la creșterea numărului de decese și multe altele. Rezultatul acestui studiu este o corecție esențială pentru o tendință dăunătoare care ne afectează din ce în ce mai mult pe toți.

3. Schindlinger, D., Stafford, B., (2019), Governance in the Digital Age: A Guide for the Modern Corporate Board Director, Wiley Publishing House, U.S.A., ISBN 978-1119546702.
Această carte urmărește să schițeze schimbările generate de tehnologie care au loc în domeniul guvernanței corporative și descrie impactul pe care aceste schimbări îl au asupra consiliilor de administrație și asupra întreprinderilor pe care le guvernează. De asemenea, descrie ceea ce ar putea arăta viitorul odată ce companiile vor îmbrățișa puterea tehnologiei pentru a schimba guvernarea corporativă. În plus, această carte va oferi un set de “pași de acțiune” pentru companii, concentrându-se asupra modalităților prin care acestea pot utiliza instrumente tehnologice pentru a îmbunătăți imediat managementul la nivel înalt. Printr-o analiză a celor mai recente cercetări în domeniul guvernării, interviuri cu lideri și studii de caz ale întreprinderilor care au adoptat tehnologia guvernării, cititorii vor fi înarmați cu noi perspective și abordări pe care le pot lua pentru a îmbunătăți activitatea organizațiilor lor.

  • Articole științifice
Revzin, V., Revzin, S., (2019), “Student Debt Is Stopping U.S. Millennials from Becoming Entrepreneurs”, Harvard Business Review, April 2019 online issue.
Până la 60% din persoanele aparținând generației Millenials (care vor deveni în curând cea mai mare generație de adulți activi pe piața forței de muncă la nivel mondial) se consideră a fi întreprinzători, și, totuși, mai puțin de 4% sunt în prezent întreprinzători cu acte în regulă. Numărul tinerilor care încep afaceri a scăzut constant de la mijlocul anilor ’90. În 1996, tinerii au lansat 35% din start-up-uri. Până în 2014, acest număr a scăzut la 18%. De fapt, nu am văzut o creștere măsurabilă a activității antreprenoriale în peste 40 de ani, rata noilor întreprinderi ca procent din toate companiile americane scăzând cu 29% între 1977 și 2016. În timp ce economiștii și factorii de decizie politică ar putea argumenta asupra motivele din spatele acestei stagnări, ca și în cazul oricărei curbe normale de distribuție, răspunsurile evidente constau în aspecte mult mai concrete. Elementul identificat de către autorii articolului este nivelul datoriilor asociate studiilor înregistrat de tineri – mai mult de 44 de milioane de americani au peste 2 trilioane de dolari în datorii, dintre care 1,5 trilioane în datorii aferente studiilor. Această limită pentru antreprenoriat este analizată de către autori pe parcursul articolului citat.

Weber, L., Bauman, C., (2019), “The Cognitive and Behavioral Impact of Promotion and Prevention Contracts on Trust in Repeated Exchanges”, Academy of Management Journal, Vol. 62, No. 2.
Deși contractele cu siguranță facilitează schimbul, cercetătorii au dezbătut dacă contractele și încrederea sunt complementare sau se înlocuiesc reciproc. Lucrările teoretice recente au sugerat că un cadru contractual influențează relația dintre entitățile implicate în acel contract. Autorii testează și extind această teoretizare, examinând efectele cadrelor contractuale de prevenire și promovare asupra încrederii și a unor mecanisme cognitive și emoționale potențiale responsabile pentru acestea. De asemenea, autorii analizează modul în care evenimentele negative neașteptate afectează încrederea dezvoltată în cadrul diferitelor relații contractuale.

Chen, D., et al., (2019), “A Delicate Balance for Innovation: Competition and Collaboration in R&D Consortia”, Cambridge Management and Organization Review, Volume 15, Issue 1.
Acest studiu analizează modul în care relațiile competitive și de cooperare în cadrul consorțiilor de cercetare și dezvoltare influențează rezultatele inovatoare ale firmelor membre. Autorii propun o relație în formă de U între prezența concurenților de pe piață pentru o firmă membră și producția cercetărilor unei firme împreună cu alți membri ai consorțiului și examinarea modului în care relația este mediată de interacțiunile cu alți membri la nivel de firmă și moderată prin eforturi de colaborare la nivelul consorțiului. Folosind un eșantion unic de 320 de firme din 52 de consorții de cercetare și dezvoltare din China, autorii au găsit sprijin pentru previziunile și ipotezele de cercetare avute în vedere. Acest studiu extinde înțelegerea asupra concurenței și cooperării în rețelele multi-partidice și oferă perspective pentru a crea un echilibru între cele două forțe care favorizează inovarea în firme.

Paik, Y. et al., (2019), “Entrepreneurship, innovation, and political competition: How the public sector helps the sharing economy create value”, Strategic Management Journal, Volume 40, Issue 4.
Odată cu creșterea recentă a sharing economy, autoritățile de reglementare trebuie să găsească frecvent un echilibru corect între interesele private și cele publice pentru a maximiza valoarea adăugată. În acest articol, autorii susțin că concurența politică este un ingredient critic care explică dacă orasele adăpostesc sau interzic platformele de mișcare a călătoriilor și că această relație este moderată în orașe mai populate și în orașe cu rate de șomaj mai ridicate. Autorii testează argumente/ipoteze utilizând date care acoperă interdicțiile de partajare a drumurilor în diferite orașe din S.U.A., în perioada 2011-2015. Autorii completează aceste date cu interviuri semistructurate. Studiul are implicații importante pentru strategia necomercială, spiritul antreprenorial, inovarea și literatura de specialitate cu privire la parteneriatul public-privat.