Preşedinte:

Prof. univ. dr. Ovidiu Nicolescu –  Academia de Studii Economice Bucureşti

Vicepreşedinte:

Prof. Univ. Dr. Ion Popa – Academia De Studii Economice Bucureşti

Secretar general

Prof. univ. dr. Dănuț Dumitrașcu –  Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

MEMBRI FONDATORI

Membrii fondatori Samro, în număr de 41, sunt în marea majoritate conducători de doctorat în domeniul Management, personalităţi ştiinţifice recunoscute în lumea academică naţională şi internaţională.
Membrii fondatori: